Hromadné chování a davová zátěž včetně jejího ovlivňování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hromadné chování a davová zátěž včetně jejího ovlivňování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Čermák, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:29:41Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:10Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2524
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce je věnovaná fenoménu hromadného chování. Má ukázat k jakým změnám v jednání, chování a prožívání člověka dochází ve vyhrocených situacích, které zahrnují chování jednotlivce v davu. Na toto chování je nahlíženo jako na problém nejen sociální, ale hlavně psychologický. V analytické části je poukázáno na jednání a chování člověka ve vyhrocených situacích, které zahrnuje změny chování v davu s přihlédnutím k policejní praxi a v činnostech celní správy. Ukazuje zdroje konfliktního jednání v činnostech celní správy. V neposlední řadě nastiňuje možnosti a cesty k účinné prevenci před negativními dopady takového chování. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 464833 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.04.2009
dc.subject Dav cs
dc.subject Davové chování cs
dc.subject Násilí cs
dc.subject Agrese cs
dc.subject Sociální hnutí cs
dc.subject Psychologie davu cs
dc.subject Panika cs
dc.subject Panikaření cs
dc.subject Masová hysterie cs
dc.subject crowd en
dc.subject crowd behaviour en
dc.subject violence en
dc.subject aggression en
dc.subject social movement en
dc.subject crowd psychology en
dc.subject panic en
dc.subject panicking en
dc.subject mass hysteria en
dc.title Hromadné chování a davová zátěž včetně jejího ovlivňování cs
dc.title.alternative Crowd behaviour and crowd pressure, including its management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the phenomenon of crowd behaviour. It sets out to present what kind of changes in human behaviour and experience take place in extreme situations with regard to the behaviour of the individual in a crowd. This behaviour is looked upon not only as a social problem, but in particular as a psychological one. The analytical part of the thesis presents examples of human behaviour in extreme situations, also concerning its changes in a crowd, and taking into account police and customs administration experience. This part points out various sources of conflict behaviour during customs administration activities. Last but not least, it outlines possible ways to the effective prevention of the negative impact of such behaviour. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006305
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
local.subject konflikty cs
local.subject davová psychóza cs
local.subject conflicts en
local.subject crowd psychosis en


Files in this item

Files Size Format View
čermák_2007_bp.pdfBlocked 453.9Kb PDF View/Open
čermák_2007_vp.doc 44.18Kb Microsoft Word View/Open
čermák_2007_op.doc 51.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account