Rozhraní pro připojení výukového robota k vývojovému kitu M68EVB908GB60<br>

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozhraní pro připojení výukového robota k vývojovému kitu M68EVB908GB60<br>

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostálek, Petr
dc.contributor.author Doležel, Josef
dc.date.accessioned 2013-10-14T09:12:36Z
dc.date.available 2013-10-14T09:12:36Z
dc.date.issued 2013-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25417
dc.description.abstract Cílem této práce je navrhnout a realizovat modul rozhraní pro připojení výukového robota Lynx 5 zajištující kontrolu PWM řídících signálu generovaných vývojovým kitem M68EVB908GB60. Návrh a realizace proběhne na základě zjištěných hardwarových vlastností tohoto vývojového kitu a robota. V teoretické části je vysvětlena PWM modulace a princip jednotlivých částí servomotoru. Dále je v teoretické části uveden základní popis vývojového kitu a robota. Stručný popis použitého mikropočítače, budiče sběrnice, programátoru, softwaru pro návrh desky plošného spoje a vývojového prostředí je uveden v praktické části. Praktická část se věnuje jednotlivým částem modulu rozhraní, jeho výrobě, tvorbě řídícího softwaru a ověření správné funkce rozhraní na vývojovém kitu vytvořením ukázkového programu pro řízení robota.<br> cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 22829305 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PWM cs
dc.subject modelářské servopohony cs
dc.subject vývojový kit cs
dc.subject rozhraní cs
dc.subject robot cs
dc.subject Lynx 5 cs
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject Freescale cs
dc.subject PWM en
dc.subject model servos en
dc.subject development board en
dc.subject interface en
dc.subject robot en
dc.subject Lynx 5 en
dc.subject microcontroller en
dc.subject Freescale en
dc.title Rozhraní pro připojení výukového robota k vývojovému kitu M68EVB908GB60<br> cs
dc.title.alternative An Interface for the Connection of an Educational Robot to a M68EVB908GB60 Evaluation Board<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolinay, Jan
dc.date.accepted 2013-06-24
dc.description.abstract-translated The goal of this bachelor's thesis is design and implement interface module for connect education robot Lynx 5 which controls the PWM signals generated development board M68EVB908GB60. Design and implementation will be done according to identified properties of this development board and robot. In the theoretical part is explained pulsewidth modulation, principle of the servos, basic description of development board and robot. A brief description of the microcontroller in interface module, bus transceiver, programmer, PCB design software and development environment is given in the practical part. The practical part describes production of individual parts of the interface module, firmware for interface module, demonstration program for development board which controls the movement of the robot and verifies the correct function of the interface module.<br> en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31899
dc.date.submitted 2013-06-12
local.subject řízení mikropočítačem cs
local.subject roboty cs
local.subject microcontroller control en
local.subject robots en


Files in this item

Files Size Format View
doležel_2013_bp.zip 21.77Mb Unknown View/Open
doležel_2013_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
doležel_2013_op.doc 289Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account