Projekt zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti lidských zdrojů firmy Krasplast AMG spol. s r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti lidských zdrojů firmy Krasplast AMG spol. s r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti lidských zdrojů firmy Krasplast AMG spol. s r.o.
Autor: Hanuliaková, Paula
Vedoucí: Ladová, Janka
Abstrakt: Diplomová práce hledá v teoretických poznatcích o řízení lidských zdrojů náměty pro je-jich využití v praxi. Řada teorií o organizačním chování, motivaci zaměstnanců a jejich hodnocení analyzuje podmínky a příčiny pracovního jednání a zdůrazňuje význam zaměře-ní pozornosti organizací aj na oblast řízení lidských zdrojů. Analýza současného stavu spokojenosti zaměstnanců společnosti Krasplast spol.s.r.o. ná-sledně odkrývá aktuální projektové příležitosti. Získané poznatky odhalují tne oblasti spo-lečnosti, ve kterých je potřeba přijmout opatření vedoucí k jejich zlepšení. Projektová část diplomové práce definuje návrhy vedoucí k zvýšení konkurenceschopnosti podniku v dlouhém časovém horizonte. Představuje ucelený soubor opatření v oblasti lidských zdrojů, kde usiluje o aktivní ovlivněni pracovního jednání a upevnění pozitivních postojů zaměstnanců.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2543
Datum: 2007-05-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 5824


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hanuliaková_2007_dp.pdfZablokované 1.848Mb PDF
hanuliaková_2007_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hanuliaková_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet