Projekt zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti lidských zdrojů firmy Krasplast AMG spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti lidských zdrojů firmy Krasplast AMG spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ladová, Janka
dc.contributor.author Hanuliaková, Paula
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:35:19Z
dc.date.available 2010-07-14T14:35:19Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2543
dc.description.abstract Diplomová práce hledá v teoretických poznatcích o řízení lidských zdrojů náměty pro je-jich využití v praxi. Řada teorií o organizačním chování, motivaci zaměstnanců a jejich hodnocení analyzuje podmínky a příčiny pracovního jednání a zdůrazňuje význam zaměře-ní pozornosti organizací aj na oblast řízení lidských zdrojů. Analýza současného stavu spokojenosti zaměstnanců společnosti Krasplast spol.s.r.o. ná-sledně odkrývá aktuální projektové příležitosti. Získané poznatky odhalují tne oblasti spo-lečnosti, ve kterých je potřeba přijmout opatření vedoucí k jejich zlepšení. Projektová část diplomové práce definuje návrhy vedoucí k zvýšení konkurenceschopnosti podniku v dlouhém časovém horizonte. Představuje ucelený soubor opatření v oblasti lidských zdrojů, kde usiluje o aktivní ovlivněni pracovního jednání a upevnění pozitivních postojů zaměstnanců. cs
dc.format 79 s. cs
dc.format.extent 1938381 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Řízení lidských zdrojů cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject motivace cs
dc.subject spokojenost zaměstnanců cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject Human resource management en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject work motivation en
dc.subject employees' satis-faction en
dc.subject corporate culture en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti lidských zdrojů firmy Krasplast AMG spol. s r.o. cs
dc.title.alternative A project to encrease competitive advantages in human resource area of Krasplast AMG Company. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polášková, Magda
dc.date.accepted 2007-05-28
dc.description.abstract-translated The diploma thesis tries to find in theoretical knowledge of human resource management items for its usage in practice. A number of theories about organization behavior, work mo-tivation and evaluation of employees describe in details conditions and factors of work be-havior and emphasizes the importance of organization also on human resource manage-ment area. The following analysis of current satisfaction climate among employees of the Krasplast AMG Company consecutively uncovers the existing project opportunities in which it is necessity to accept some measures. The project part of the thesis defines the proposal which support competitive advantage of the company in long term period. Focused on a complex set of human resource measures with the aim to influence the work behavior and reinforce positive work attitude of employees. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5824
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hanuliaková_2007_dp.pdfBlocked 1.848Mb PDF View/Open
hanuliaková_2007_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
hanuliaková_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account