Exteriérový mobiliář jako nosič informace

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Exteriérový mobiliář jako nosič informace

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Exteriérový mobiliář jako nosič informace
Autor: Pelikánová, Lucie
Vedoucí: Kovařík, Vladimír
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem exteriérového mobiliáře k pěším turistickým trasám a cykloste-zkám. Jedná se zde spíše o vytvoření know-how k výrobě takového mobiliáře na místa, která jsou těžko přístupná automobilové dopravě. Jde o exteriérový mobiliář, který je vy-tvořen přímo na místě, kde je potřeba. Je vytvořen z materiálů na místě dostupných a s minimálním odpadem. Teoretická část práce popisuje a analyzuje stávající stav daného tématu, tedy problematiky exteriérového mobiliáře a jeho umístění. Dále se zabývám popi-sem prvků exteriérového mobiliáře a výběrem jednotlivých částí zpracovaných v mé di-plomové práci. Praktická část práce popisuje jednotlivé díly mobiliáře, jejich konkrétní návrhy, funkci a postup při výrobě. Cílem práce je vymyslet konstrukci a výrobu exterié-rového mobiliáře co nejjednodušší a tak, aby nebylo k výrobě potřeba více než tří lidí. Také je důležité, aby bylo co nejméně odpadového materiálu a hlavně, aby mobiliář kore-spondoval s místem, kde se bude nacházet.
URI: http://hdl.handle.net/10563/25465
Datum: 2012-12-05
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav vizuální tvorby
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 28852


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pelikánová_2013_dp.pdf 106.5Mb PDF Zobrazit/otevřít
pelikánová_2013_vp.doc 83.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
pelikánová_2013_op.doc 89Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet