Trávení volného času mládeže a jeho srovnání dle studovaných středních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Trávení volného času mládeže a jeho srovnání dle studovaných středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dofková, Alena
dc.contributor.author Holíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:36:07Z
dc.date.available 2017-05-25T23:00:25Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2546
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je trávení volného času mládeže a jeho srovnání dle studovaných středních škol. Jádrem práce je dotazníkové šetření na vybraných typech školních institucí a následná analýza výsledků z nich vyplývajících. Teoretická část se zabývá obsahovým vymezením pojmu volný čas a životní styl. Jsou charakterizovány různé pohledy na volný čas, jakož i jeho prostředí, historie, současnost, problémy a perspektivy v oblasti dětí a mládeže. Praktická část je zaměřena na tvorbu dotazníků a zpracování výsledků týkajících se oblasti zájmových činností dospívajících. Přehledné tabulky s odpovídajícími komentáři jsou sestaveny nejdříve u každého druhu sledované střední školy a poté souhrnně pro průkazné srovnání. cs
dc.format 86 s., 1 s. přílohy cs
dc.format.extent 740088 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.05.2017
dc.subject volný čas cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject volný čas dětí a mládeže cs
dc.subject free time en
dc.subject life style en
dc.subject free time activities for children and teenagers en
dc.title Trávení volného času mládeže a jeho srovnání dle studovaných středních škol cs
dc.title.alternative Analysis of teenagers free time spending with regards to different types of high schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated The main topic of my bachelor's desartation is analysis of teenagers free time spending with regards to different types of high schools. The main subject was the research on selected types of schools followed by in-depth analysis. In the theoretical part the definitions of free time activities and life style were explained. There are many points of view on free time activities with regards to the environment, history, present situation, children and teenagers perspectives and problems. The practical part was focused on the questionnaire design and analysis of the results regarding to the adolescent free time activities. The tables are followed with the relevant comments and are organised in accordance with the type of high school and than summarised for demonstrative comparison. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6626
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
holíková_2007_bp.pdfBlocked 722.7Kb PDF View/Open
holíková_2007_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
holíková_2007_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account