Stanovení kvality pekařských mouk

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stanovení kvality pekařských mouk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mrázek, Josef
dc.contributor.author Žižková, Helena
dc.date.accessioned 2013-10-15T14:39:57Z
dc.date.accessioned 2013-10-15T17:16:30Z
dc.date.available 2013-10-15T14:39:57Z
dc.date.available 2013-10-15T17:16:30Z
dc.date.issued 2013-01-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25499
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu obilovin, používaných k výrobě pekařských mouk. Důraz je kladen na pšenici a žito. Teoretická část pojednává o historii a významu obilovin, morfologii a chemickém složení obilného zrna, jednotlivých druzích obilovin a technologii mlynářství. Praktická část se zabývá stanovením analytických ukazatelů jakosti pekařských mouk, a to stanovením vlhkosti, titrační kyselosti, obsahu mokrého lepku a obsahu popelovin u vybraných vzorků mouk. en
dc.format 72 s. (103 583 znaků) en
dc.format.extent 6210388 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obiloviny en
dc.subject mouka en
dc.subject pšenice en
dc.subject žito en
dc.subject cereals en
dc.subject flour en
dc.subject wheat en
dc.subject rye en
dc.title Stanovení kvality pekařských mouk en
dc.title.alternative Determination of Quality Bakery Flour en
dc.type bakalářská práce en
dc.contributor.referee Tykvartová, Dagmar
dc.date.accepted 2013-06-18
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the quality of cereals, which are used to produce of bakery flour. The emphasis is put on wheat and rye. The theoretical part is about history and importance of cereals, morphology and chemical composition of cereal grain, the different types of cereals and technology of flour milling. The practical part deals with the determination of analytical indicators of quality bakery flour. The indicators include the determination of moisture, titratable acidity, content of wet gluten and content of ashes of selected samples of flour. en
dc.description.department Ústav technologie potravin en
dc.description.result obhájeno en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/19584 en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin en
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 30681
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-05-15


Files in this item

Files Size Format View
žižková_2013_bp.pdf 5.922Mb PDF View/Open
žižková_2013_vp.doc 98Kb Microsoft Word View/Open
žižková_2013_op.doc 98Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account