Městská policie a prevence sociálně patologických jevů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Městská policie a prevence sociálně patologických jevů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmerdová, Lenka
dc.contributor.author Simandl, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:37:46Z
dc.date.available 2010-07-14T14:37:46Z
dc.date.issued 2007-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2549
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku výskytu a charakteru sociálně patologických jevů a kriminality ve městě Brně, důvody i specifika asociálního chování lidí a možnosti prevence, především v souvislosti s preventivními projekty Městské policie Brno. cs
dc.format 43 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5667953 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Městská policie Brno cs
dc.subject primární cs
dc.subject sekundární cs
dc.subject terciární prevence cs
dc.subject sociální cs
dc.subject situační prevence cs
dc.subject preventivní projekty cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject asociální chování cs
dc.subject Municipal Police Brno en
dc.subject primary en
dc.subject secondary en
dc.subject tertiary prevention en
dc.subject social en
dc.subject situation-bound prevention en
dc.subject preventative projects en
dc.subject pathological social phenomena en
dc.subject delinquency en
dc.subject asocial behaviour en
dc.title Městská policie a prevence sociálně patologických jevů cs
dc.title.alternative Municipal police and prevention of pathological social phenomena en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the occurrence and character of pathological social phenomena and the delinquency in the city of Brno. It deals with reasons and specifics of the asocial behaviour and the possibilities of prevention, especially in connection with the preventative projects of the Municipal Police Brno. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006422
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
local.subject prevence sociálně-patologických jevů cs
local.subject městská policie cs
local.subject pathological social phenomena prevention en
local.subject urban police en


Files in this item

Files Size Format View
simandl_2007_bp.pdf 5.405Mb PDF View/Open
simandl_2007_vp.doc 134.2Kb Microsoft Word View/Open
simandl_2007_op.doc 105.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account