Problematika týrání a zneužívání dětí z pohledu žáků základních škol.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika týrání a zneužívání dětí z pohledu žáků základních škol.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tichá, Zuzana
dc.contributor.author Staňková, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:39:20Z
dc.date.available 2010-07-14T14:39:20Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2555
dc.description.abstract Tato bakalářská závěrečná práce je zaměřena na celkové povědomí žáků devátých tříd o domácím násilí resp. o týrání a zneužívání dětí. Jsou zde rozvedeny pojmy jako syndrom CAN, syndrom CSA a různé formy týrání např. tělesné týrání, psychické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání a další.V práci jsou uvedené také některé údaje o počtech týra-ných dětí. Dále jsou zde uvedené definice a pravděpodobné chování pachatelů, svědků a samotných dětí. Výzkum je zaměřen na celkovou informovanost žáků devátých tříd o da-ném problému. cs
dc.format 41 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 492157 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject děti cs
dc.subject týrání cs
dc.subject zneužívání cs
dc.subject zanedbávání cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject children en
dc.subject bullying en
dc.subject abuse en
dc.subject negligence en
dc.subject domestic violence en
dc.title Problematika týrání a zneužívání dětí z pohledu žáků základních škol. cs
dc.title.alternative The Issue of Abuse from Child's Perspective en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ernest, Barbara
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This final bachelor thesis is focused on total awareness of pupils about domestic violence, or more precisely about bullying and child abuse. The definition of syndrome CAN, syndrome CSA and various forms of bullying, e.g. physical cruelty, mental cruelty, sexual abuse, negligence and other are described here. Also some data about numbers of abused children are mentioned in the thesis. Further are pointed out the definitions and presumed behaviour of offenders, witnesses and children themselves. The study is focused on total awareness of pupils of 9th class about existing problem. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6892
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
local.subject sexuální zneužívání dětí cs
local.subject syndrom CAN cs
local.subject child sexual abuse en
local.subject child abuse and neglect en


Files in this item

Files Size Format View
staňková_2007_bp.pdf 480.6Kb PDF View/Open
staňková_2007_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
staňková_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account