Projekt zlepšení kvality služeb na Městském úřadu v Uherském Hradišti pomocí metody mystery shopping

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení kvality služeb na Městském úřadu v Uherském Hradišti pomocí metody mystery shopping

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Ťulpová, Daniela
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:05:16Z
dc.date.available 2013-10-21T12:05:16Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25579
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na vytvoření projektu zlepšení kvality služeb na Městském úřadu v Uherském Hradišti s využitím metody mystery shopping. Teoretická část obsahuje poznatky z marketingu služeb, marketingové komunikace, marketingového výzkumu a popis metody mystery shopping a jejích dalších forem. V analytické části je nejdříve představen Městský úřad v Uherském Hradišti, poté je pomocí mystery shoppingu zhodnocena kvalita poskytovaných služeb, je vytvořena mapa vnímání jednotlivých odborů u veřejnosti a vypracována SWOT analýza. Výsledky SWOT analýzy jsou podkladem pro navržení projektu, který je podroben nákladové, rizikové a časové analýze. cs
dc.format 94 s., 4 s. (136 756 znaků) cs
dc.format.extent 1598623 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing služeb cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject mystery shopping cs
dc.subject positioning cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Services marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing research en
dc.subject mystery shopping en
dc.subject positioning en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt zlepšení kvality služeb na Městském úřadu v Uherském Hradišti pomocí metody mystery shopping cs
dc.title.alternative Project of Improvement Quality of Services at Městský úřad in Uherské Hradiště by Method Mystery Shopping en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2013-09-11
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is aimed at creating a project of improvement quality of services at Městský úřad in Uherské Hradiště, using a method mystery shopping. The theoretical part includes some knowledge of services marketing, marketing communication, marketing research and description of the method mystery shopping and other forms of. In the analytical part is introduced and described Městský úřad in Uherské Hradiště, thereafter, by using mystery shopping is evaluated the quality os services, is created a perceptual map of individual departments and is processed a SWOT analysis. Results of the SWOT analysis are a basis for a proposing of the project, which is subjected a cost, a risk and a time analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29704
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
ťulpová_2013_dp.pdf 1.524Mb PDF View/Open
ťulpová_2013_vp.doc 134Kb Microsoft Word View/Open
ťulpová_2013_op.doc 131.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account