Projekt zlepšení vybraného výrobního procesu s využitím metod průmyslového inženýrství ve společnosti AVEX TRADE, spol. s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení vybraného výrobního procesu s využitím metod průmyslového inženýrství ve společnosti AVEX TRADE, spol. s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Michaela cs
dc.contributor.author Lukša, Dalibor cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:19:34Z
dc.date.available 2013-10-21T12:19:34Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25597
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou zlepšení výrobního procesu dělení s využitím metod průmyslového inženýrství ve společnosti AVEX TRADE, spol. s.r.o. V první části práce je provedena literární rešerše pro nabytí vědomostí z oblasti řízení výroby, produktivity, plýtvání a metod průmyslového inženýrství. Druhá neboli praktická část je rozdělena do dvou oddílů. V prvním oddílu autor představuje společnost, proces dělení a provádí analýzu současného stavu. V druhém oddílu zaměřený na projekt je na základě provedené analýzy zpracován projekt zavedení metody 5S a TPM. Na konci této diplomové práce se nachází závěrečné zhodnocení spolu s dalšími návrhy pro vedení společnosti. cs
dc.format 104 s. (100 196 znaků) cs
dc.format.extent 29422780 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject průmyslové inženýrství cs
dc.subject 5S cs
dc.subject TPM cs
dc.subject dělení materiálu cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject engineering en
dc.subject 5S en
dc.subject TPM en
dc.subject scissoring of material en
dc.subject productivity en
dc.subject wastage en
dc.title Projekt zlepšení vybraného výrobního procesu s využitím metod průmyslového inženýrství ve společnosti AVEX TRADE, spol. s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of Improvement of Selected Manufacturing Process with Using Methods of Industrial Engineering in Company AVEX TRADE, spol. Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva cs
dc.date.accepted 2013-09-09 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with issue of improving manufacturing process of scissoring material with usage of methods of industrial engineering in AVEX TRADE ltd. In the first part of thesis is accomplished literary search to acquisite knowledge from the area of managing production, productivity, wastage and methods of industrial engineering. Second part of thesis called practical is devided into two sections. In the first section is author introducing company, process of scissoring and also he execute analysis of actual situation. In the second section which is aimed on project on the basis of previous executed analysis is elaborated project of implementation methods 5S and TPM. In the end of this thesis is located final evaluation with other proposals for management of the company. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29892
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
lukša_2013_dp.pdf 28.05Mb PDF View/Open
lukša_2013_vp.pdf 1.486Mb PDF View/Open
lukša_2013_op.pdf 79.77Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account