Aplikace totálně produktivní údržby v UNEX a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Aplikace totálně produktivní údržby v UNEX a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Aplikace totálně produktivní údržby v UNEX a.s.
Autor: Söhnel, Jan
Vedoucí: Melišík, Martin
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu na aplikaci totálně produktivní údržby v UNEX a.s. První část práce poukazuje na teoretická východiska včetně shrnutí teoretic-kých poznatků v rámci údržby strojů a zařízení včetně vlivů, které mají vliv na jejich efek-tivní využití. Práce následně plynule přechází k problematice totálně produktivní údržby. Obsahem praktické části bylo na základě provedené úvodní analýzy zpracovat návrh pro-jektu definující metodický postup pro aplikaci totálně produktivní údržby v reálných pod-mínkách společnosti. Jednotlivé kroky realizace jsou znázorněny v reálném prostředí pra-coviště obrábění v rámci výrobního provozu Těžká mechanika 2. V závěru práce jsou shr-nuty zjištěné poznatky a dále navrhnuty takové kroky a opatření, která povedou k úspěšné aplikaci totálně produktivní údržby a k jejímu rozvoji napříč celou společností.
URI: http://hdl.handle.net/10563/25637
Datum: 2013-06-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
Studijní obor: Průmyslové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 29567


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
söhnel_2013_dp.pdf 6.454Mb PDF Zobrazit/otevřít
söhnel_2013_vp.pdf 122.8Kb PDF Zobrazit/otevřít
söhnel_2013_op.doc 130.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet