Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení podniku XYZ a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení podniku XYZ a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení podniku XYZ a.s.
Autor: Tkadlčíková, Lenka
Vedoucí: Paseková, Marie
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlení úlohy účetních výkazů a jejich vypovídací schopnosti při řízení podniku. V teoretické části provedu literární průzkum dané problematiky a vysvětlím vypovídací schopnost jednotlivých účetních výkazů a funkci finanční analýzy podniku. Popíšu její princip, smysl a jednotlivé druhy finanční analýzy včetně jednotlivých ukazatelů. Součástí bude i několik modelů komplexního hodnocení finančního zdraví podniku. V praktické části provedu finanční analýzu současného stavu podniku XYZ a.s. za období let 2003 - 2006. Teoretické poznatky budu aplikovat prostřednictvím analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, pyramidovým rozkladem ukazatelů a modely hodnotící celkové finanční zdraví podniku. Porovnám základní údaje s průměry v odvětví. V závěru práce navrhnu soubor doporučení, která by mohla přispět ke zlepšení celkové hospodářské situace podniku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2563
Datum: 2007-05-18
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 6072


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
tkadlčíková_2007_bp.pdfZablokované 507.8Kb PDF Zobrazit/otevřít
tkadlčíková_2007_vp.doc 43.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
tkadlčíková_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet