Projekt financování investiční akce města Zlín pomocí fondů Evropské unie

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt financování investiční akce města Zlín pomocí fondů Evropské unie

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt financování investiční akce města Zlín pomocí fondů Evropské unie
Autor: Tran Thu, Huyen
Vedoucí: Pastuszková, Eliška
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá investiční akcí a způsobem jejího financování s využitím dotace ze strukturálního fondu EU. Cílem je zhodnotit projekt Revitalizace Gahurova prospektu z hlediska jeho přijatelnosti, vlivu na hospodaření města a na jeho celkový rozvoj. Dalším cílem je navrhnout způsob financování této investiční akce a zhodnotit vliv navržených variant na rozpočet města. V teoretické části se práce zaměřuje na základní pojmy souvise-jící s obcemi a jejich hospodařením, regionální politikou, strukturálními fondy a současným programovacím obdobím 2007 - 2013. Součástí práce je i popis systému kontroly a řízení projektů. Dále práce obsahuje kapitoly o finanční analýze a dotačním procesu. Analytická část je věnována socio-ekonomické analýze města, analýze rozpočtů města za období 2009-2012 a finanční analýze. Praktická část obsahuje hodnocení projektu a návrh jeho financování, analýzu kontrolního a řídicího systému a návrhy na jeho zlepšení. Pro komplexnost je přidána kapitola o návaznosti projektu na strategické dokumenty.
URI: http://hdl.handle.net/10563/25643
Datum: 2013-06-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Podniková ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 29900


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
tran thu_2013_dp.pdf 2.423Mb PDF Zobrazit/otevřít
tran thu_2013_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
tran thu_2013_op.doc 127.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet