Šikana u dětí předškolního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Šikana u dětí předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Fialová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:41:18Z
dc.date.available 2014-04-20T23:00:28Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2565
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá šikanou u dětí předškolního věku. V úvodních kapitolách vymezuje pojem šikana, snaží se naznačit možnou podobu tohoto problému v mateřských školách a objasnit jeho příčiny. Upozorňuje na důležitost fungující rodiny a správné výchovy, vyzdvihuje význam předškolního zařízení a osobnosti učitelky v životě dítěte. Práce prezentuje praktické poznatky a názory, nabízí výsledky výzkumného šetření, které vyhodnocuje a komentuje. V závěru je navržen konkrétní přístup k existujícímu problému šikany v mateřských školkách a zdůrazněna nezbytnost prevence tohoto jevu již v předškolním věku. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 479963 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.04.2014
dc.subject Šikana cs
dc.subject agrese cs
dc.subject dítě předškolního věku cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject učitelka cs
dc.subject rodina cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Bullying en
dc.subject aggression en
dc.subject pre-school aged child en
dc.subject nursery school en
dc.subject teacher en
dc.subject family en
dc.subject prevention en
dc.title Šikana u dětí předškolního věku cs
dc.title.alternative Bullying amongst children of pre-school age en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This paper discusses bullying amongst children of pre-school age. In the opening chapters it defines the concept of bullying, tries to indicate a possible form of this problem in nursery schools and explain the causes. Attention is drawn to the importance of a functioning family and correct upbringing in a child's life, also outlining the role of the pre-school establishment and the presence of a teacher. The paper presents practical findings and opinions, offers results from a research study which then evaluates and comments on them. At the end it suggests a particular approach to the existing problem of bullying in nursery schools and emphasizes the necessity to prevent this phenomenon happening from as early pre-school age. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006300
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
local.subject mateřské školy cs
local.subject kindergartens en


Files in this item

Files Size Format View
fialová_2007_bp.pdfBlocked 468.7Kb PDF View/Open
fialová_2007_vp.png 39.05Kb PNG image Thumbnail
fialová_2007_op.png 35.68Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account