Projekt marketingového plánu Soukromé oční kliniky ABC na rok 2013

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingového plánu Soukromé oční kliniky ABC na rok 2013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla cs
dc.contributor.author Kereková, Michala cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:17:33Z
dc.date.available 2013-10-21T13:17:33Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25672
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je tvorba marketingového plánu Soukromé oční kliniky ABC pro rok 2013. Teoretická část je zaměřena na shrnutí teoretických poznatků týkajících se mar-ketingu služeb a specifik marketingu zdravotnictví. Praktická část je tvořena dvěma celky. Analytická část zahrnuje představení kliniky a jejích služeb a marketingovou situační ana-lýzu. Na základě výsledků analýzy je v projektové části práce vypracován projekt marke-tingového plánu pro rok 2013, který je podroben nákladové, časové a rizikové analýze. cs
dc.format 133 cs
dc.format.extent 2436664 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketing cs
dc.subject služby cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject soukromá oční klinika cs
dc.subject marketing zdravotnictví cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketing en
dc.subject services en
dc.subject marketing services en
dc.subject private eye clinic en
dc.subject marketing of health care en
dc.subject marketing plan en
dc.title Projekt marketingového plánu Soukromé oční kliniky ABC na rok 2013 cs
dc.title.alternative Marketing Project Plan for Private Eye Clinic ABC for Year 2013 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Petržela, Tomáš cs
dc.date.accepted 2013-09-10 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to create Marketing project plan for private Eye Clinic ABC for year 2013. The theoretical part is focused on summarizing the theoretical knowledge con-cerning the marketing services and specifics of marketing of health care. The practical part consists of two parts. The analytical part includes description of clinics and services and marketing situation analysis. On the basis of the results of the analysis there is the Market-ing project plan for year 2013 created. The Marketing project also contains cost, time and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29778
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
kereková_2013_dp.pdf 2.323Mb PDF View/Open
kereková_2013_vp.doc 133Kb Microsoft Word View/Open
kereková_2013_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account