Priemyselné inžinierstvo ako faktor konkurencie schopnosti výrobných podnikov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Priemyselné inžinierstvo ako faktor konkurencie schopnosti výrobných podnikov

Show simple item record

dc.contributor.advisor cs
dc.contributor.author Poláková, Veronika cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:21:20Z
dc.date.available 2013-10-21T13:21:20Z
dc.date.issued 2007-07-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25678
dc.description.abstract V súčasnosti každá firma, ktorá chce uspieť na trhu, musí byť schopná úspešne konkurovať ostatným firmám na trhu. Cieľom každého podniku je dlhodobo dosahovať zisk a práve prostredníctvom metód priemyselného inžinierstva je podnik schopný zvyšovať svoju produktivitu a obstáť medzi konkurenciou, preto hlavným cieľom dizertačnej práce je analyzovať závislosť metód priemyselného inžinierstva na vysokej pozícii konkurencie schopnosti výrobných podnikov. V dobe súčasnej krízy môže byť práve získanie konkurenčnej výhody oproti iným firmám rozhodujúce z pohľadu udržania zákazníkov a zisku. Prínos dizertačnej práce bude spočívať hlavne vo vytvorení metodiky na zavádzanie priemyselných metód rozčlenených podľa druhu výroby. cs
dc.format 119 cs
dc.format.extent 1359526 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject konkurencie schopnosť cs
dc.subject metódy priemyslového inžinierstva cs
dc.subject štíhla výroba cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject plytvanie cs
dc.subject náklady cs
dc.subject ziskovosť cs
dc.subject výkonnosť podniku cs
dc.subject logistika cs
dc.subject competitiveness en
dc.subject method's of industrial engineering en
dc.subject lean production en
dc.subject productivity en
dc.subject waste en
dc.subject cost en
dc.subject profitability en
dc.subject corporation's performance en
dc.subject logistics en
dc.title Priemyselné inžinierstvo ako faktor konkurencie schopnosti výrobných podnikov cs
dc.title.alternative Industrial engineering as a factor in business competitiveness of the production companies en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Čambál, Miloš cs
dc.contributor.referee Košturiak, Ján cs
dc.date.accepted 2013-07-08 cs
dc.description.abstract-translated In these days each company wants to succeed on the market and therefore its ability of creating some competitive advantage is very important. Target of every company is a long term profit and methods of industrial engineering is the way how a company can increase its productivity and face the competition. That's why is the main objective of this thesis to analyze the dependence on logistics and methods of industrial engineering at the high position of the competitiveness of manufacturing companies. The winning of competitive significant advantage which would separate the company from other concurrent companies, might play a crucial role concerning maintenance of customers and profits, mainly in this time of crisis. The contribution of the thesis will consist mainly of creating a methodology for introduction of industrial methods, according to type of production. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32848
dc.date.submitted 2013-04-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
poláková_2013_dp.pdf 1.296Mb PDF View/Open
poláková_2013_vp.pdf 1.058Mb PDF View/Open
poláková_2013_op.pdf 713.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account