[NEOBHÁJENO] Analýza využití nástrojů product placementu, sponzoringu a reklamy firmy Tescoma

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Analýza využití nástrojů product placementu, sponzoringu a reklamy firmy Tescoma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Filová, Markéta
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:26:45Z
dc.date.available 2013-10-21T13:26:45Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25688
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat využívání product placementu, sponzoringu a reklamy ve firmě Tescoma. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Hlavním úkolem teoretické části je seznámení s marketingovou komunikací. Velký důraz je pak kladen na pojem product placement, na jeho formy, historii a právní úpravu. Dalším pilířem teoretické části je poté sponzoring, jeho typy a formy. Praktická část obsahuje ana-lýzu současného stavu užití těchto nástrojů ve firmě Tescoma. Na základě těchto informací a údajů se v závěru praktické části věnuji vyhodnocení dané situace a také doporučení. cs
dc.format 62 s. (63 735) cs
dc.format.extent 1840561 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject product placement cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject Tescoma cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject product placement en
dc.subject sponsorship en
dc.subject Tescoma en
dc.title [NEOBHÁJENO] Analýza využití nástrojů product placementu, sponzoringu a reklamy firmy Tescoma cs
dc.title.alternative The analysis of using tools of product placement, sponzoring and advertisement of company Tescoma en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Pavla
dc.date.accepted 2013-10-03
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelor thesis is to analyze the use of product placement, sponsorship and advertisement of company Tescoma Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The main aim of the theoretical part is to introduce marketing communication. The stress is then put on the term product placement, on it's types, history and legislation. Another pillar of the theoretical part is sponsorship, its types and forms. The practical part contains an analysis of the current state of using these tools in the company Tescoma. Based on these data, I deal with evaluation of the situation and general recommendations at the end of the practical part. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result neobhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/224 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32843
dc.date.submitted 2013-08-12
local.subject reklama a propagace cs
local.subject advertising en


Files in this item

Files Size Format View
filová_2013_bp.pdf 1.755Mb PDF View/Open
filová_2013_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
filová_2013_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account