Modelování vývoje tvorby užitku spotřebitele na liberalizovaném trhu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Modelování vývoje tvorby užitku spotřebitele na liberalizovaném trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrecion, Vladimír
dc.contributor.author Výlupek, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:03:08Z
dc.date.available 2010-07-13T11:03:08Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/256
dc.description.abstract Hledáním podstaty role státu v ekonomice se zabývali již starořečtí filozofové. Myšlenky ekonomického liberalismu se dále rozvíjely od francouzských fyziokratů přes Adama Smithe až po např. Miltona Friedmana, který považuje vládu za formu nezbytné dobrovolné spolupráce lidí. V období liberalizace pak dochází k přechodu od dobrovolné spolupráce k trhu, neboť tato spolupráce již není nezbytná. Tento liberalizační trend je hlavní charakteristikou změny současné role státu v ekonomice a velmi významným způsobem ovlivňuje způsob chování dřívějších monopolů, které jsou postupně vystavovány plně konkurenčnímu prostředí. Cílem práce je identifikovat příčiny změn chování zákazníků v důsledku liberalizace na trhu s elektrickou energií a stanovit doporučení pro elektroenergetické společnosti v oblasti tvorby produktové nabídky pro volný trh.V rámci této práce byl proto sestaven obecný model vývoje tvorby užitku spotřebitelů, který byl následně parametrizován pro období liberalizace. Na jeho základě vznikla metodika analýzy vývoje potřeb spotřebitelů, jejímž cílem je umožnit energetickým firmám stanovit novou produktovou strategii zaměřenou na nízkonákladové produkty, diferenciované produkty a inovativní produkty.Z teoretického pohledu je přínosem této práce především model tvorby užitku spotřebitele, který je z teoretického hlediska ojedinělý. Z praktické stránky tento model umožní managementu energetických společností porozumět vývoji tržních podmínek v této prozatím neprobádané fázi vývoje trhu a aplikovat tyto poznatky pomocí správně definované strategie. cs
dc.format.extent 1297593 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject liberalizace cs
dc.subject energetika cs
dc.subject užitek cs
dc.subject modelování užitku cs
dc.subject generické strategie cs
dc.subject produktové porfolio cs
dc.subject liberalism en
dc.subject energetics en
dc.subject profit en
dc.subject modelling profit en
dc.subject generic strategy en
dc.subject product portfolio en
dc.title Modelování vývoje tvorby užitku spotřebitele na liberalizovaném trhu cs
dc.title.alternative Modelling the Customer's Utility Function in the Liberalised Market en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Dostál, Petr
dc.contributor.referee Ondrčka, Pavel
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated The role of the state was one of the main topics of ancient philosophy. The idea of economic liberalism developed from the era of French physiocrats and Adam Smith to the thoughts of Milton Friedman who saw the state as a necessary and volunteer cooperation of people. During the liberalization it is clearly seen, that in some areas the former need for cooperation is not necessary any more and that the market forces can fully replace it. This liberalization trend is one of the main characteristics of current role of state in the economy and it influences the behavior of former monopoles on the newly structured market. The goal of this thesis is to identify the reasons for the change in behavior of the customers during the liberalization of the electricity market and define the recommendations for the energy companies in the area of their product strategy. There is defined a generic model of customers behavior based on the utility theory. This is followed by its parameterization for the conditions of post-liberalization development phase of the market. Based on this model there was developed an analytical methodology for the new product strategy focused on the low cost products, differentiated products and innovative products.The general model of customer's utility function development can be seen as the main theoretical value of this thesis. This model will help management of energy companies understand the development of the market after liberalization and recommended strategic options for energy companies can be seen as the most practical result of this thesis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 4577
dc.date.assigned 2006-05-19


Files in this item

Files Size Format View
výlupek_2006_dp.pdf 1.237Mb PDF View/Open
výlupek_2006_vp.pdf 154.9Kb PDF View/Open
výlupek_2006_op.pdf 154.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account