Projekt využití nástrojů marketingového mixu při řízení gynekologicko porodnického oddělení KNTB Zlín, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt využití nástrojů marketingového mixu při řízení gynekologicko porodnického oddělení KNTB Zlín, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt využití nástrojů marketingového mixu při řízení gynekologicko porodnického oddělení KNTB Zlín, a.s.
Autor: Bednářová, Eva
Vedoucí: Staňková, Pavla
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na využití marketingového mixu při řízení gynekologicko- porodnického oddělení v Krajské nemocnici T. Bati, a.s., Zlín. Je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část vychází z poznatků získaných z odborné literatury a popisuje zdra-votnictví, marketing ve zdravotnictví, nástroje marketingového mixu a jejich využití ve zdravotnictví. V praktické části je představeno gynekologicko-porodnické oddělení a pro-vedena marketingová situační analýza tohoto oddělení - PEST analýza, Porterův model pěti sil, analýza vnitřního prostředí, analýza marketingových nástrojů a shrnující SWOT analý-za. Projektová část obsahuje návrhy a doporučení, které by měly přispět k lepšímu využití marketingových nástrojů v rámci gynekologicko- porodnického oddělení. Na závěr jsou zhodnoceny přínosy a rizika projektu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/25709
Datum: 2013-06-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management ve zdravotnictví
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 29743


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
bednářová_2013_dp.pdf 3.218Mb PDF Zobrazit/otevřít
bednářová_2013_vp.doc 132Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
bednářová_2013_op.doc 116.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet