Zefektivnění prodeje ve firmě TES Vsetín s.r.o. pomocí metod benchmarkingu a CRM

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Zefektivnění prodeje ve firmě TES Vsetín s.r.o. pomocí metod benchmarkingu a CRM

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Zefektivnění prodeje ve firmě TES Vsetín s.r.o. pomocí metod benchmarkingu a CRM
Autor: Dočkal, Petr
Vedoucí: Kacr, Josef
Abstrakt: Základním cílem zpracování diplomové práce je zefektivnění obchodních činností a vlastní prodej výrobk? firmy TES Vsetín s.r.o. aplikací metodických postup? benchmarkingu, CRM a SWOT analýzy. Současný trh, na kterém společnost p?sobí, se vyznačuje vysokou úrovní konkurence a oligopolní strukturou. Tato situace vyţaduje soustředění pozornosti na individuálního zákazníka, na jeho potřeby, zájmy a specifika poptávky. Současně je nutno zaměřit podnikovou strategii na nebývale silnou konkurenci, na její výrobky a sluţby, komunikaci se zákazníky, cenovou politiku, poskytované výhody a další aktivity, které mohou vytvářet r?zné konkurenční výhody. Pro dosaţení těchto cíl? je nutno vybudovat cílený a pruţný informační systém připravený poskytovat managementu podniku pohotové informace pro realizaci uvedených záměr?. Implementace benchmarkingu, CRM a SWOT analýzy nabízí zefektivnění obchodních činností a s ním upevnění pozice firmy na trhu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/25715
Datum: 2013-06-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 29671


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
dočkal_2013_dp.pdf 3.731Mb PDF Zobrazit/otevřít
dočkal_2013_vp.doc 132Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
dočkal_2013_op.pdf 121.7Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet