Používání moderních software při vedení účetnictví.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Používání moderních software při vedení účetnictví.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Používání moderních software při vedení účetnictví.
Autor: Langerová, Pavlína
Vedoucí: Kolářová, Eva
Abstrakt: Cílem bakalářské práce na téma "Používání moderních software při vedení účetnictví" je poskytnout náhled na význam počítačů a počítačového zpracování dat pomocí současných moderních softwarů v oblasti účetnictví. Práce je členěna do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vychází z literárních pramenů a je zaměřena na vývoj počítačového zpracování dat a počítačové podpory a na samotné ERP systémy v obecné rovině, jejichž profil nalézáme v dnešních moderních softwarech. Dále tato část nastiňuje etapy projektu zavedení ERP systému, analyzuje dodavatelský trh ERP systémů a lehce se dotýká i pro-blematiky ergonomie softwaru, která je důležitá zejména pro uživatele systémů. Praktická část práce se potom zaměřuje na konkrétní podnik, výběr nevhodnějšího ERP řešení pro tuto organizaci a samotnou implementaci vybraného účetního softwaru. V závěru práce jsou shrnuty přínosy softwaru a doporučení pro lepší chod programu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/25724
Datum: 2013-06-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Účetnictví a daně
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 30179


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
langerová_2013_bp.pdf 1.911Mb PDF Zobrazit/otevřít
langerová_2013_vp.doc 126Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
langerová_2013_op.doc 126.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet