Nezaměstnanost na krajské úrovni Slovenské republiky a návrhy na zlepšení současného stavu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nezaměstnanost na krajské úrovni Slovenské republiky a návrhy na zlepšení současného stavu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grebeníček, Pavel
dc.contributor.author Kurusová, Natália
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:55:41Z
dc.date.available 2013-10-21T13:55:41Z
dc.date.issued 2013-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25738
dc.description.abstract Cieľom bakalárskej práce bolo poskytnúť pohľad na aktuálny stav a vývoj nezamestnanosti na krajskej úrovni Slovenskej republiky. Nezamestnanosť je fenomén, ktorý prináša množstvo negatívnych ekonomických dôsledkov. V teoretickej časti vysvetlujeme teoretické východiská pojmu nezamestnanosť a v praktickej časti sme sa venovali miere nezamestnanosti v jednotlivých krajoch, následne sme analyzovali štruktúru vzniknutej nezamestnanosti. Záverom sme sa pokúsili navrhnúť možné scenáre riešenia na zlepšenie situácie v daných krajoch, o ktorých pojednávame. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 1495346 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nezamestnanosť cs
dc.subject nezamestnaný cs
dc.subject štruktúra nezamestnanosti cs
dc.subject uchádzač o zamestnanie cs
dc.subject miera nezamestnanosti cs
dc.subject nezamestnanosť mladých cs
dc.subject dôsledky nezamestnanosti cs
dc.subject aktívna politika trhu práce cs
dc.subject dlhodobá nezamestnanosť cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject the unemployed en
dc.subject structure of unemployment en
dc.subject a job applicant en
dc.subject unemployment range en
dc.subject youth unemployment en
dc.subject consequences of unemployment en
dc.subject active job market policy en
dc.subject long-term unemployment en
dc.title Nezaměstnanost na krajské úrovni Slovenské republiky a návrhy na zlepšení současného stavu cs
dc.title.alternative Unemployment at Regional Level in the Slovak Republic and Suggestions for Improvement of the Current Situation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis has been to give an overview of the current situation and progress of unemployment at the regional level in the Slovak republic. Unemployment is a phenomenon, which brings a lot of negative economic consequences. In theoretical part we explain theoretical background of the unemployment and in the practical part we dedicated to the range of unemployment at regional level, subsequently we analyzed structure of unemployment. At the end we tried to suggest some possible scenarios of solutions to improve the situation in regions we mentioned. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30105
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
kurusová_2013_bp.pdf 1.426Mb PDF View/Open
kurusová_2013_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
kurusová_2013_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account