Nezaměstnanost v České republice, vývoj a sociální důsledky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nezaměstnanost v České republice, vývoj a sociální důsledky

Show full item record

No preview available
Title: Nezaměstnanost v České republice, vývoj a sociální důsledky
Author: Bár, František
Advisor: Vaňková, Zdeňka
Abstract: Práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v České republice, jejím vývojem a sociálními důsledky. V první kapitole práce je vymezen samotný pojem nezaměstnanosti. Jsou zde rovněž identifikovány hlavní příčiny nezaměstnanosti a uvedeny jednotlivé druhy nezaměstnanosti. Druhá kapitola je věnována vývoji nezaměstnanosti u nás v novodobých dějinách, tj. po roce 1989. Analýza nezaměstnanosti je zde provedena nejen z hlediska jejího chronologického vývoje, nýbrž je i poukázáno na postupný vznik regionů s výrazně odlišnou mírou nezaměstnanosti. Třetí kapitola se zabývá hlavními sociálními důsledky nezaměstnanosti, jimiž jsou pokles životní úrovně, psychické problémy, zdravotní problémy a alkoholismus, kriminalita, ztráta kvalifikace a pracovních návyků a v neposlední řadě též sociální vyloučení. V poslední kapitole jsou analyzovány možnosti snižování nezaměstnanosti. Tyto možnosti lze přitom spatřovat především v poradenství při zprostředkování zaměstnání, v tvorbě pracovních míst a podpoře podnikání, v posilování mobility a adaptability na trhu práce, v rozvoji lidského kapitálu a celoživotním vzdělávání a v podpoře integrace osob znevýhodněných na trhu práce.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6198
Date: 2008-04-18
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: B 1009338


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
bár_2008_bp.pdfBlocked 840.1Kb PDF
bár_2008_vp.doc 55.22Kb Microsoft Word View/Open
bár_2008_op.doc 226.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account