Projekt marketingového řízení firmy ABC zaměřeného na zvyšování loajality zákazníků

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt marketingového řízení firmy ABC zaměřeného na zvyšování loajality zákazníků

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt marketingového řízení firmy ABC zaměřeného na zvyšování loajality zákazníků
Autor: Solárová, Miroslava
Vedoucí: Pilík, Michal
Abstrakt: Rostoucí konkurence, na neustále se vyvíjejících trzích, motivuje firmy k tvorbě dlouhodo-bého a profitabilního vztahu se svými zákazníky. Zákaznická loajalita se tak stává jedním z nejvíce diskutovaných témat jak v obchodní, tak i v akademické sféře. Většina akademi-ků se shoduje, že klíčem k vytvoření zákaznické loajality je způsob, jakým společnost jedná se svými zákazníky. Stále častěji se tedy začíná znovu objevovat myšlenka implementace strategického marketingového řízení do každodenní činnosti podniku. Vzhledem k tomuto trendu a díky autorčinu zájmu o oblast zákaznické loajality, se marketingové řízení firmy, vedoucí ke zvyšování loajality zákazníků, stalo středobodem také této diplomové práce. Teoretická část diplomové práce rozvádí poznatky z marketingového řízení firmy a zákaz-nické loajality. Tyto poznatky jsou následně aplikovány na vybranou firmu podnikající ve sportovním průmyslu, která se momentálně potýká se ztrátou zákazníků. V rámci navrže-ného projektu jsou doporučeny metody marketingového řízení, které by firmě měly pomoci ke zlepšení současného vztahu s jejími zákazníky a případně vzbudit jejich loajalitu. Jed-notlivé kroky projektu byly důkladně rozebrány a celý projekt byl podroben nákladové a rizikové analýze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/25741
Datum: 2013-06-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 29639


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
solárová_2013_dp.pdf 2.386Mb PDF Zobrazit/otevřít
solárová_2013_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
solárová_2013_op.doc 73.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet