Decentralizované adaptivní řízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Decentralizované adaptivní řízení

Show full item record

No preview available
Title: Decentralizované adaptivní řízení
Author: Perůtka, Karel
URI: http://hdl.handle.net/10563/2575
Date: 2007-06-28
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předkládaná disertační práce se zabývá decentralizovaným adaptivním řízením mnohorozměrových soustav se stejným počtem vstupů a výstupů. Hlavní částí práce je návrh algoritmu decentralizovaného řízení. Decentralizované řízení je jedním z nejpoužívanějších postupů v praxi při řízení mnohorozměrových soustav. Důvodem častého nasazení v praxi je jeho jednoduchá implementace. Předkládaný algoritmus je založen na přepínání nastavování s využitím supervisora během regulace a předidentifikaci. Předidentifikace se provádí rekurzivními metodami. Po předidentifikaci dojde k automatickému výběru nejvhodnější metody rekurzivní identifikace pro nasazení u samočinně se nastavujícího regulátoru během regulace. Hlavním důvodem pro vznik nové metody decentralizovaného řízení byl námět vytvořit algoritmus supervisora pro nasazení v kombinaci se samočinně se nastavujícími regulátory. Navržený algoritmus decentralizovaného řízení byl ověřen simulačně a na laboratorním modelu a to za různých podmínek. Simulačně byl testován vliv použité metody decentralizovaného řízení, vliv interakcí, poruchy ve tvaru sinusového signálu, šumu a vliv volby intervalu aproximace pro výpočet derivace. Pro ověření průběhů regulace na laboratorním modelu byl zvolen model spřažených elektromotorů CE108.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
perůtka_2007_dp.pdf 2.288Mb PDF View/Open
perůtka_2007_vp.pdf 55.32Kb PDF View/Open
perůtka_2007_op.pdf 601.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account