Uvedení židle LAURINO na český trh

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uvedení židle LAURINO na český trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vinklárek, Radim
dc.contributor.author Gargulák, Petr
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:03:59Z
dc.date.available 2013-10-21T14:03:59Z
dc.date.issued 2013-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25751
dc.description.abstract Bakalářská práce je zpracována na téma Uvedení židle LAURINO na český trh, s cílem stanovení komplexní strategie a zavedení nového produktu společnosti Bukotec s. r. o, nejefektivnějším způsobem. Práce je rozčleněna na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretickou část tvoří poznatky z oblasti produktového mixu obohacené o jednotlivé analýzy trhu a konkurenčních sil. Tato část je rozšířena o informace z oblasti utváření cenové politiky výrobku. Praktická část se zaobírá informacemi o společnosti, celkovým sortimentem, ekonomickými ukazateli a základním popisem nového produktu. Dále je zkoumána uplatnitelnost produktu na trhu, a jak bude daný produkt prezentován společností. Na základě provedené analýzy a získaných zkušeností, závěr práce obsahuje návrh strategie, která je pro uvedení tohoto produktu nejvhodnější. cs
dc.format 69 s. (85 557 znaků) cs
dc.format.extent 1365953 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject produkt cs
dc.subject strategie cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject marketing cs
dc.subject propagace cs
dc.subject Product en
dc.subject Strategy en
dc.subject Competition en
dc.subject Marketing en
dc.subject Advertising en
dc.title Uvedení židle LAURINO na český trh cs
dc.title.alternative Launching the Chair LAURINO on the Czech Market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2013-09-11
dc.description.abstract-translated The topic of the thesis is Launching the new chair XY to the Czech market with the aim to determine the complex strategy and introduce the new product of the company Bukotec s.r.o. in the most effective way. The thesis is divided in two parts ? theoretical and practical. The theoretical part consists of knowledge in the area of product mix enhanced with individual market analysis and competitive forces. This part will be extended with information from the area of making product price policy. The practical part deals with information about company, its whole range of products, economical index numbers and basic description of the new product. Furthermore, its saleability is examined and the way of presenting the new product is suggested. Based on the analysis and acquired experiences, the thesis conclusion contains the strategy suggestion, which will be the most suitable for this type of product. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32832
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-23


Files in this item

Files Size Format View
gargulák_2013_bp.pdf 1.302Mb PDF View/Open
gargulák_2013_vp.pdf 834.0Kb PDF View/Open
gargulák_2013_op.pdf 740.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account