Model identifikace rizika nemocí z povolání ve vztahu k pracovní činnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Model identifikace rizika nemocí z povolání ve vztahu k pracovní činnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Sekulová, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:06:43Z
dc.date.available 2013-10-21T14:06:43Z
dc.date.issued 2009-07-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25755
dc.description.abstract Hlavním cílem disertační práce je navrhnout model, který by dokázal predikovat možnosti vzniku nemocí z povolání, které postihují pohybový aparát. Ke splnění cíle je nutné určit faktory, které se podílí na vzniku těchto nemocí a stanovit, jakým způsobem a jakou mírou působí na pohybovou soustavu. Na základě ergonomických poznatků a stanovených faktorů pak bude model identifikovat riziko vzniku nemocí z povolání ve vztahu k pracovní činnosti. cs
dc.format 122
dc.format.extent 2409246 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject muskuloskeletální poruchy cs
dc.subject nemoci z povolání cs
dc.subject rizikové faktory MSD cs
dc.subject ergonomics en
dc.subject musculoskeletal disorders en
dc.subject occuúational diseases en
dc.subject MSD risk factors en
dc.title Model identifikace rizika nemocí z povolání ve vztahu k pracovní činnosti cs
dc.title.alternative Risk identification model of occupational diseases formation in relation to the work activity en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bláha, Josef
dc.contributor.referee Chromjaková, Felicita
dc.date.accepted 2013-09-06
dc.description.abstract-translated Doctoral thesis aims to design a model which could predict possibilities of occupational diseases formation that affect a musculoskeletal system. To achieve this goal it is necessary to determine factors that participate in formation of this diseases and define how they affect the musculoskeletal system. On the basis of ergonomic knowledges and determined factors this model will identify risk of occupational diseases formation in relation to the work activity. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32918
dc.date.submitted 2013-09-01


Files in this item

Files Size Format View
sekulová_2013_dp.pdf 2.297Mb PDF View/Open
sekulová_2013_vp.pdf 1.227Mb PDF View/Open
sekulová_2013_op.pdf 762.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account