Decentralizované adaptivní řízení

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Decentralizované adaptivní řízení

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Decentralizované adaptivní řízení
Autor: Perůtka, Karel
URI: http://hdl.handle.net/10563/2575
Datum: 2007-06-28
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: application/pdf
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Předkládaná disertační práce se zabývá decentralizovaným adaptivním řízením mnohorozměrových soustav se stejným počtem vstupů a výstupů. Hlavní částí práce je návrh algoritmu decentralizovaného řízení. Decentralizované řízení je jedním z nejpoužívanějších postupů v praxi při řízení mnohorozměrových soustav. Důvodem častého nasazení v praxi je jeho jednoduchá implementace. Předkládaný algoritmus je založen na přepínání nastavování s využitím supervisora během regulace a předidentifikaci. Předidentifikace se provádí rekurzivními metodami. Po předidentifikaci dojde k automatickému výběru nejvhodnější metody rekurzivní identifikace pro nasazení u samočinně se nastavujícího regulátoru během regulace. Hlavním důvodem pro vznik nové metody decentralizovaného řízení byl námět vytvořit algoritmus supervisora pro nasazení v kombinaci se samočinně se nastavujícími regulátory. Navržený algoritmus decentralizovaného řízení byl ověřen simulačně a na laboratorním modelu a to za různých podmínek. Simulačně byl testován vliv použité metody decentralizovaného řízení, vliv interakcí, poruchy ve tvaru sinusového signálu, šumu a vliv volby intervalu aproximace pro výpočet derivace. Pro ověření průběhů regulace na laboratorním modelu byl zvolen model spřažených elektromotorů CE108.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
perůtka_2007_dp.pdf 2.288Mb PDF Zobrazit/otevřít
perůtka_2007_vp.pdf 55.32Kb PDF Zobrazit/otevřít
perůtka_2007_op.pdf 601.5Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet