Postavení ženy v české rodině a společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postavení ženy v české rodině a společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Rudolfová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:45:41Z
dc.date.available 2010-07-14T14:45:41Z
dc.date.issued 2007-04-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2581
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na aktuální problémy a možnosti postavení ženy v české rodině a společnosti. Popisuje, jak je obtížné pro ženu dosáhnout manažerských pozic. Porovnává se zde možnost uplatnění žen a mužů na současném trhu práce. Zabývá se otázkami, jaké postavení a roli zastává žena v měnících se modelech rodin, a jaký je vliv zaměstnané ženy zastávající řídící funkci na jednotlivé členy rodiny a výchovu dětí. cs
dc.format 39 s. cs
dc.format.extent 327065 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject postavení ženy gender cs
dc.subject genderové stereotypy cs
dc.subject genderová socializace cs
dc.subject pohlaví cs
dc.subject rovné příležitosti cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject skleněný strop cs
dc.subject žena cs
dc.subject muž cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject management cs
dc.subject gender mainstreaming cs
dc.subject Status of woman en
dc.subject gender en
dc.subject gender stereotypes en
dc.subject gender socialization en
dc.subject sex en
dc.subject equal opportunities en
dc.subject discrimination en
dc.subject glass ceiling en
dc.subject woman en
dc.subject man en
dc.subject employment en
dc.subject management en
dc.subject gender mainstreaming en
dc.title Postavení ženy v české rodině a společnosti cs
dc.title.alternative The position of women in the Czech family and society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rogožanová, Lenka
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on actual problems and opportunities of women in czech family and society. It describes how difficult it is for a woman to reach manager ranks. It compares the possibilities of men and women on today's job market. This work covers the questions about the role of women with high managing positions in changing family conditions and their influence on family members and education of children. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006252
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rudolfová_2007_bp.pdfBlocked 319.3Kb PDF View/Open
rudolfová_2007_vp.png 36.82Kb PNG image Thumbnail
rudolfová_2007_op.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account