Úmluva o právech dítěte a její aplikace v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úmluva o právech dítěte a její aplikace v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lízalová, Pavla
dc.contributor.author Zelená, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:49:22Z
dc.date.available 2010-07-14T14:49:22Z
dc.date.issued 2007-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2592
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je Úmluva o právech dítěte a její aplikace v ČR. Práce je rozdělena do pěti částí. První je Vývoj postavení dítěte ve společnosti, druhá Význam Úmluvy, třetí Práva dětí v ČR, čtvrtá Dítě v současném zřízení ČR, pátá Realizace Úmluvy v ČR. Cílem mé práce bylo popsat význam Úmluvy v historických i současných souvislostech a zhodnotit její aplikaci v České republice. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 664715 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Úmluva cs
dc.subject dítě cs
dc.subject právo cs
dc.subject společnost cs
dc.subject rodina cs
dc.subject zákon cs
dc.subject svět cs
dc.subject výchova cs
dc.subject škola cs
dc.subject sociální cs
dc.subject historie cs
dc.subject deklarace cs
dc.subject dokument cs
dc.subject Convention en
dc.subject child en
dc.subject right en
dc.subject society en
dc.subject law en
dc.subject familly en
dc.subject world en
dc.subject education en
dc.subject social en
dc.subject history en
dc.subject declaration en
dc.subject document en
dc.title Úmluva o právech dítěte a její aplikace v ČR cs
dc.title.alternative Conventetion of Children Rights and its Aplication in the Czech Republic and en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated The theme of my diploma project is Conventetion of Children Rights and its Aplication in the Czech Republic and. My work has got five parts: First is development and status of child in Human society, second part is - Importance of Conention, third part is - Children, right in Czech republic, fourth part is - Child in current isnstitution, fifth part is - Implementation of Convention in Czech republic. The aim of my work is to describe Importance of Convention in historical and current relations and assess its application in the Czech republic en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006410
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
local.subject práva dítěte cs
local.subject Česko cs
local.subject children's rights en
local.subject Czechia en


Files in this item

Files Size Format View
zelená_2007_bp.pdf 649.1Kb PDF View/Open
zelená_2007_vp.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open
zelená_2007_op.doc 26Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account