Tělesně postižené dítě a jeho zapojení do výuky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tělesně postižené dítě a jeho zapojení do výuky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, František
dc.contributor.author Flax, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:53:29Z
dc.date.available 2010-07-14T14:53:29Z
dc.date.issued 2006-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2606
dc.description.abstract Tato práce mapuje postoje a hodnotovou orientaci pedagogických pracovníků a společnosti k postiženým dětem. Hledá závažné problémy v této oblasti výchovného působení pedagogů. Práce zvýrazňuje, že děti s postižením patří do běžných předškolních a školských zařízení, že jsou to děti velmi vnímavé ke všem sociálním a společenským vlivům. Výhody integrovaného způsobu výchovy a vzdělávání lze spatřovat zejména ve zdravém a přirozeném vývoji osobnosti zdravotně postižených dětí v rodinném prostředí a v prostředí jejich vrstevníků. Jejich pobyt v předškolních a školních zařízeních má význam pro jejich sourozence, kamarády. Umožňuje jim překonávat sociální bariéry a jejich zapojení do výchovného procesu má bezesporu vliv na harmonický vývoj jejich osobnosti. cs
dc.format 41 s. cs
dc.format.extent 555037 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject handicapované dítě cs
dc.subject integrace cs
dc.subject důvody integrace cs
dc.subject role rodiny cs
dc.subject role školy cs
dc.subject handicapped children en
dc.subject upbringing and education en
dc.title Tělesně postižené dítě a jeho zapojení do výuky cs
dc.title.alternative The participation of physically handicapped children in instruction en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štěpánková, Lenka
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated This work is mapping out the values orientation of the pedagogic staff and the Ministry of Education, Youth and Sports officials vis vis the handicapped children. It is looking for significant problems in the sphere of the pedagogues' educational impact. It stresses the fact that children with disabilities belong to regular pre-school and school facilities. Advantages of an integrated mode of upbringing and education can be discerned especially in the healthy and natural personality development of the handicapped children that takes place in a family environment and among contemporaries of the handicapped children. Being able to frequent pre-school and school facilities is significant also for their siblings and friends. It helps these children to overcome social barriers and their involvement in the educational process undoubtedly influences the harmonious development of their personality. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004214
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
flax_2007_bp.pdfBlocked 542.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account