Historie romského etnika, jejich problém zařazení do společnosti, prognóza dalšího vývoje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Historie romského etnika, jejich problém zařazení do společnosti, prognóza dalšího vývoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Souček, Jiří
dc.contributor.author Rittich, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:00:30Z
dc.date.available 2010-07-14T15:00:30Z
dc.date.issued 2006-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2618
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o historii a původu Romů, jejich dělení jak z hlediska romského, (jak Romové rozdělují sami sebe), tak z hlediska Neromů a etnicko-jazykového. Dále je zde popsáno jejich dětství v rodině, mládí až po dospělost, kdy si sami zakládají rodinu a následně jejich stáří, postoj a postavení vně rodiny. Jsou zde také popsány jejich tradiční povolání, náboženství a zvyky. Je zde i pojednání o postavení Romů ve východní a jihovýchodní Evropě v 16 až 18 století, o jejich pronásledování ve střední a západní Evropě v 16 až 18 století a nacistickém pronásledování v Evropě, také je zde pojednáno o jejich postavení v Evropě po roce 1945 až do roku 1989. Následně je v bakalářské práci popsán vstup Romů na české území v 15. až 18 století a jejich usazení v Čechách a také jejich postavení v první Československé republice a následné nacistické genocidě v Protektorátu Čechy a Morava a na Slovensku. Nakonec je ukončena postavením Romů v Československu po roce 1945 a v České republice po roce 1989. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 683331 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Romové cs
dc.subject Neromové cs
dc.subject Evropa cs
dc.subject Československá republika cs
dc.subject nacismus cs
dc.subject genocida Protektorát Čech a Moravy cs
dc.subject Slovensko cs
dc.subject Gipsies en
dc.subject non-gipsies en
dc.subject Europe en
dc.subject Czechoslovakia en
dc.subject Nazism en
dc.subject Genocide en
dc.subject Protectorate of Bohemia and Moravia en
dc.subject Slovakia en
dc.title Historie romského etnika, jejich problém zařazení do společnosti, prognóza dalšího vývoje cs
dc.title.alternative History of the gipsy ethnic, their problems with incorporation into society, prognosis of further progress en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated The object of my Bachelor thesis is about history and origin of the gipsies. How they divide themselves and how other people divide them on the basis of they nationality and differencies in language. There is also described their role in the family in childhood, over growing until they have their own family. You can find here also a description of traditional gipsy jobs, religions and habits. There are chapters about status of gipsies in Europe (from the southeast to the west) from the 15th to the 18th century and influence of the Nazism on their lives. The last part of this Bachelor thesis is devoted to the entering of gypsies to the Bohemia, their status in the Czechoslovakia (also during the World War II) and their problems in the Czech Republic after 1989 till today. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004269
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
rittich_2007_bp.pdfBlocked 667.3Kb PDF View/Open
rittich_2007_vp.png 43.45Kb PNG image Thumbnail
rittich_2007_op.png 41.52Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account