Integrace těžce zrakově postižených žáků do běžných základních a středních škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrace těžce zrakově postižených žáků do běžných základních a středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Emilie
dc.contributor.author Zlámalová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:05:31Z
dc.date.available 2010-07-13T11:05:31Z
dc.date.issued 2006-06-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/261
dc.description.abstract Ústředním tématem této bakalářské práce je integrace těžce zrakově postižených žáků do běžných základních a středních škol. V teoretické části jsou shromážděny všeobecné poznatky o stavbě a funkci oka, zrakových vadách, o nevidomosti, jejím vlivu na psychiku a oftalmologické diagnostice. Další oddíly se týkají rodinné a předškolní výchovy zrakově postižených dětí, průběhu jejich vzdělávání od mateřské po vysokou školu a speciálních kompenzačních, reedukačních a rehabilitačních pomůcek, jež jsou používány při výuce. Nejobsažnějším tematickým celkem této části je popis začlenění těžce zrakově postižených žáků do hlavního proudu vzdělávání s důrazem na legislativní oporu a charakteristiku jednotlivých dílčích komponent procesu. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována úloze neziskových organizací a univerzitních středisek poskytujících zrakově postiženým žákům podporu při studiu nejen na vysoké škole. Praktická část je zaměřena na deskripci a realizaci smíšeného výzkumu na téma Charakteristika některých specifik procesu integrace těžce zrakově postižených žáků, začleněných do běžných základních a středních škol v součinnosti s míněním jejich rodičů, vyučujících a vybraných neziskových organizací. Jádrem výzkumu je analýza a interpretace výpovědí výše zmíněných subjektů. Poslední kapitola této práce nabízí ohlédnutí za uskutečněným výzkumem a celkové zhodnocení problematiky. cs
dc.format 112 s, 28 s. příloh cs
dc.format.extent 2154018 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Handicap cs
dc.subject integrace cs
dc.subject speciální škola cs
dc.subject běžná škola cs
dc.subject zrakově postižené dítě cs
dc.subject zrakové postižení cs
dc.subject těžce zrakově postižené dítě cs
dc.subject praktická nevidomost cs
dc.subject skutečná nevidomost cs
dc.subject individuální vzdělávací plán cs
dc.subject kompenzační pomůcky cs
dc.subject asistenční služby cs
dc.subject Handicap en
dc.subject integration en
dc.subject special school en
dc.subject school of normal type en
dc.subject visually impaired child en
dc.subject visual handicap en
dc.subject visually disabled / almost sightless child en
dc.subject practical blindness en
dc.subject real / total blindness en
dc.subject individual program / project of education en
dc.subject compensation aids en
dc.subject facilitations en
dc.subject utilities en
dc.subject assistant service en
dc.title Integrace těžce zrakově postižených žáků do běžných základních a středních škol cs
dc.title.alternative Integration of sightless and visually disabled pupils to basic schools (primary and elementary schools) and to high schools of normal type en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kavanová, Alica
dc.date.accepted 2006-06-27
dc.description.abstract-translated Central topic of this work of baccalaureate is integration of sightless and visually disabled pupils to basic schools (primary and elementary schools) and to high schools of normal type. Theoretical part contains general knowledge about eye function and structure, about sight defects and visual impairmentsits, their influence on the psychical development of personality and about oftalmological diagnostics. Next sections show us the way of upbringing and preschool education of children with this kind of handicap. It also concentrates on the progress of their education from kindergarten to university. The most comprehensive thematic unit of this part includes the description of integration of visually impaired children into the main educational current with the emphases on the legislative support and characteristics of some various particular components of the process. Final chapter of the theoretical part is dedicated to the role of non-profit-making organisations and university centres providing the study support for blind and partially sighted people not only at university. Praktical part is specialized on the description and realisation of the mixed research with the topic as follows: Characteristics of some specific aspects of integrative process of sightless and visually handicaped children incorporated into normal basic schools and high schools. In comparaison with pupils' opinions we can also witness the point of view which is basis of meaning, sentiments and believes that their parents, teachers and chosen non-profit-making organisations experience. Gist of the research is the analysis and the interpretation of answers which the mentioned subjects taking part in the recherche gave me. Concluding chapter of this essay offers us the look back at the submitted survey and complete summary of the topic. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4060
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
local.subject zrakově postižené děti cs
local.subject inkluze cs
local.subject children with visual disabilities en
local.subject inclusions en


Files in this item

Files Size Format View
zlámalová_2006_bp.pdf 2.054Mb PDF View/Open
zlámalová_2006_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
zlámalová_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account