Analýza kvality poskytovaných služeb v hotelu Imperial Ostrava

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza kvality poskytovaných služeb v hotelu Imperial Ostrava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Baranová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:06:50Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:11Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2642
dc.description.abstract Hlavním cílem mé bakalářské práce byla analýza kvality služeb poskytovaných hotelem Imperial Ostrava. V první části jsem se zaměřila na teoretický výklad základních pojmů z marketingu jako jsou marketing, marketing služeb, služby, teoretický popis analýz Tyto získané informace jsem použila jako teoretický podklad pro svou další část práce. Druhá část, resp. praktická část je věnována analýze hotelu využitím SWOT analýzy a PEST analýzy. Na základě provedených analýz jsem uvedla doporučení a návrhy vedoucí ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. cs
dc.format 93 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1370178 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2009 cs
dc.subject hotelové služby cs
dc.subject marketingový mix služeb cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject services of the hotel en
dc.subject marketing mix of services en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Analýza kvality poskytovaných služeb v hotelu Imperial Ostrava cs
dc.title.alternative The analysis of quality of provided services in the hotel Imperial Ostrava en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tichá, Silvie cs
dc.date.accepted 2007-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The main aim of my bachelor thesis was an analysis of quality of services provided by the hotel Imperial Ostrava. In the first part I was focusing on the theoretical interpretation of basic expresi-ons of marketing as are marketing, marketing of services, services, theoretical description of ana-lyses These obtained information I used as the theoretical basis for my next part of the bache-lor thesis. The second part as the case may be the practical part is devoted to the analysis of the hotel through SWOT analysis and PEST analysis. On the basic of executed analyses I stated re-commendations and suggestions leading to the increase of quality of provided services. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6844
dc.date.assigned 2007-03-16 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
baranová_2007_bp.pdfBlocked 1.306Mb PDF View/Open
baranová_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
baranová_2007_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account