Modelování procesů sorpce bílkovin na separovaný chromitý kal

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Modelování procesů sorpce bílkovin na separovaný chromitý kal

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Modelování procesů sorpce bílkovin na separovaný chromitý kal
Autor: Pecha, Jiří
Vedoucí: Uhlířová, Michaela
Abstrakt: Při výrobě vyčiněných kůží (usní) vzniká velké množství chromočiněného odpadu. Skládkování tohoto odpadu je nákladné a představuje potenciální riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Zároveň tento odpad obsahuje využitelné cenné suroviny, je tedy výhodné hledat možnosti jeho recyklace. Nejvhodnějším postupem zpracování tohoto odpadu se jeví dvoustupňová enzymatická hydrolýza, během které nicméně vzniká další odpad, tzv. chromitý koláč. Jeho zpracování brání především vysoký obsah zbytkových bílkovin. V předložené práci je pomocí matematického a experimentálního přístupu studována deproteinace chromitého koláče pomocí desorpce bílkovinné složky do prací lázně. Bylo prokázáno, že míra deproteinace může činit až 85%. Pro tento proces byl sestaven matematický model a jeho přesnost a schopnost předpovídat průběh deproteinace byla experimentálně ověřena. Zároveň model ukazuje, že vhodnou volbou podmínek by mělo být možné dosáhnout prakticky úplné deproteinace chromitého koláče. Matematický model také umožňuje optimalizaci celého procesu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2653
Datum: 2007-05-21
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav inženýrství polymerů
Studijní obor: Chemie a technologie materiálů
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 5533


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pecha_2007_bp.pdfZablokované 1004.Kb PDF
pecha_2007_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
pecha_2007_op.doc 47.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet