Projekt tvorby ABC modelu ve firmě LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt tvorby ABC modelu ve firmě LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt tvorby ABC modelu ve firmě LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s.
Autor: Machalínek, Jiří
Vedoucí: Popesko, Boris
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá projektem tvorby modelu Activity-Based Costing - modelem procesního řízení nákladů ve společnosti Lisi Automotive Form, a.s Teoretická část této práce se zabývá průzkumem literárních zdrojů z oblasti teorie řízení nákladů. V její první části je uvedena charakteristika jednotlivých druhů účetních systémů, se zaměřením na problematiku v jejich rozdílném pohledu a přístupu k řízení nákladů jako takovému. Následuje specifikace a rozdělení nákladů, jako základního předmětu manažer-ského účetnictví. V další části je uvedeno přehledné shrnutí současných metod náklado-vých kalkulací a nastíněny jejich nedostatky vzhledem k procesnímu řízení nákladů. Samo-statná část této teoretické části je věnována procesnímu řízení nákladů ABC v návaznosti na procesní řízení organizace. V rámci této kapitoly je uvedena základní metodika tvorby modelu ABC a je charakterizován Activity-Based Management. Praktická část této práce podává informace o společnosti Lisi Automotive Form, a.s V první části je uvedena analý nákladů této společnosti, jak výchozího prvku pro vytváření modelu ABC. Následuje stručná charakteristika současného systému tvorby kalkulací v této společnosti pro možnost konfrontace výsledků následného projektu se současností. Základem praktické části je vypracování projektu využití strategického ABC modelu pro rozhodování ve firmě, včetně ověření výsledného projektu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2660
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.05.2017
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Podniková ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 5618


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
machalínek_2007_dp.pdfZablokované 979.7Kb PDF Zobrazit/otevřít
machalínek_2007_vp.pdf 507.6Kb PDF Zobrazit/otevřít
machalínek_2007_op.pdf 649.4Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet