Nonverbální komunikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nonverbální komunikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogožanová, Lenka
dc.contributor.author Hrazánek, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:17:36Z
dc.date.available 2010-07-14T15:17:36Z
dc.date.issued 2006-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2668
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nonverbální komunikace, respektive na nonverbální projevy a jejich význam. Obsah práce je tvořen základními informacemi vztahujícími se k pojmům a významu nonverbální komunikace jako celku, poznatky o jednotlivých skupinách nonverbálních projevů vycházejících z jejich klasifikace a příklady využití nonverbální komunikace v praxi. Práce je pojata jako ucelený souhrn obecných poznatků o nonverbální komunikaci a její význam spočívá zejména v přehledném zpracování dané problematiky. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 1034263 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Nonverbální komunikace cs
dc.subject projevy cs
dc.subject význam cs
dc.subject interpretace cs
dc.subject klasifikace cs
dc.subject řeč těla cs
dc.subject Nonverbal communication en
dc.subject expression en
dc.subject importance en
dc.subject interpretation en
dc.subject classification en
dc.subject body language en
dc.title Nonverbální komunikace cs
dc.title.alternative Nonverbal communication en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis concentrates on the problems of nonverbal communication actually on nonverbal expressions and their importance. A content of the thesis is comprised by basic information refering to conception and importance of nonverbal communication on the whole, pieces of knowledge about nonverbal expression's groups which follow from the classification, and the examples of an application of nonverbal communication in practise. The thesis is conceived for compact summary of a common information about nonverbal communication and the relevance of the thesis notably grounds in well arranged processing of given problem. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004245
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
hrazánek_2007_bp.pdfBlocked 1010.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account