Jak nepodléhat negativním vlivům na vychovatele v souvislosti s přímým kontaktem s vězněnou osobou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Jak nepodléhat negativním vlivům na vychovatele v souvislosti s přímým kontaktem s vězněnou osobou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valíčková, Lucie
dc.contributor.author Vobejda, Miloslav
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:17:45Z
dc.date.available 2010-07-14T15:17:45Z
dc.date.issued 2007-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2669
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení "Jak nepodléhat negativním vlivům na vychovatele v souvislosti s přímým kontaktem s vězněnou osobou". Teoretická část se, jak je obvyklé, věnuje teoretickým východiskům. Jsou v ní kapitoly zabývající se specifiky prostředí vězeňství, pracovní funkcí vychovatele, jeho úkoly a povinnostmi. Další obsáhlá kapitola shrnuje obecné poznatky o negativní zátěži na vychovatele a jejími důsledky. Výzkumná část obsahuje informace, které jsme získali na základě výzkumu strukturovaným rozhovorem. Poté byla data zpracována a byly z nich vyvozeny závěry. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 532184 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject odsouzený cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject Vězeňská služba cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject negativní tendence cs
dc.subject stres cs
dc.subject burnout cs
dc.subject convict en
dc.subject educationalist en
dc.subject execution of custodial sentence en
dc.subject negative tendency en
dc.subject stress en
dc.subject burn out en
dc.title Jak nepodléhat negativním vlivům na vychovatele v souvislosti s přímým kontaktem s vězněnou osobou cs
dc.title.alternative How do not yield to negative influences on educationalist in connection with direkt contact with convict person en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Man, Vlastislav
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated The aim of this baccalaureate work is make suggestions " How do not yield to negative influences on educationalist in connection with direkt contact with convict person" The thoeretical part is devoted, as usual, the theoretical points. In this part there are chapters concerning specifics of prisons, activity of educationalists, their tasks and duties. Next large chapter sums up general knowledge about negative tendencies (influence) on educationalists with their consequences. The results part contains information, which we get from structured dialogue. Afterwards, we processed the data and the conclusions were drawn from. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006415
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
vobejda_2007_bp.pdfBlocked 519.7Kb PDF View/Open
vobejda_2007_vp.doc 117.2Kb Microsoft Word View/Open
vobejda_2007_op.doc 61.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account