Příprava sexuálních deviantů na ochrannou léčbu sexuologickou v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava sexuálních deviantů na ochrannou léčbu sexuologickou v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirku, Milan
dc.contributor.author Šmíd, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:24:41Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:38Z
dc.date.issued 2006-11-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2686
dc.description.abstract Bakalářská práce vystihuje problematiku specializovaného oddělení pro sexuální devianty, které je jediné v českých věznicích. Jsou zde umístěni odsouzení, kterým soud uložil po vykonání trestu odnětí svobody ústavní sexuologickou léčbu. Práce se zabývá nejen základními principy trestu odnětí svobody, ale také sexualitou a normalitou sexuálního chování. Vysvětluje jednotlivé sexuální deviace a všímá si sexuálních delikventů i jejich trestní odpovědnosti. Věnuje se důležité práci všech pracovníků specializovaného oddělení při ovlivňování postojů odsouzených k jejich vlastní deviaci, trestné činnosti i jejich budoucímu životu. V závěru je posouzena efektivita léčebného působení na odsouzené, kteří prošli v uplynulých letech přípravným procesem ve specializovaném oddělení. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 316303 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 23.11.2011
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject specializované oddělení cs
dc.subject program zacházení cs
dc.subject sexualita cs
dc.subject sexuální deviace cs
dc.subject Execution of sentence confinement en
dc.subject specialized detachment en
dc.subject program of treating en
dc.subject sexuality en
dc.subject sexual deviation en
dc.title Příprava sexuálních deviantů na ochrannou léčbu sexuologickou v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody cs
dc.title.alternative Preparation of sexual offenders for sexual protective treatment during their imprisonment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Olejníček, Antonín
dc.date.accepted 2007-02-01
dc.description.abstract-translated Thesis is focused of problems on specialized detachment for sexual deviationists, which is only one in the Czech prison network. There are accommodate prisoners, which have been ordered by court to institutional sexual care after the end of their punishment. The thesis is talking not only basic principles of punishment but sexualitz and normalitz of sexual behaviour too. The thesis is explaining individual sexual deviations and taking notice of sexual deliquents and their criminal responsibility. The thesis is paying attention to important work of all staff in this detachment and influence of prisoners attitude to their own sexual deviation, criminal activities and future life. In conclusion is judgeing the impact of successfulness of curing for prisoners, which had gone through preliminary process in specialized detachment at last years. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004222
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šmíd_2007_bp.pdf 308.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account