Činnost orgánů péče o mládež v systému prevence kriminality mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Činnost orgánů péče o mládež v systému prevence kriminality mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Brázdil, Vít
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:31:08Z
dc.date.issued 2007-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2702
dc.description.abstract Bakalářská práce utváří přehled v systému prevence kriminality mládeže v České republice. Svým obsahem se zabývá trestnou činností mládeže, popisuje činnost státních orgánů zainteresovaných na prevenci v systému kriminality mládeže. Závěrečná část práce je věnována Probační a mediační službě. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 347174 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.04.2037
dc.subject Mládež cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject prevence kriminality cs
dc.subject soud cs
dc.subject stát cs
dc.subject systém cs
dc.subject trestní řízení cs
dc.subject výchova cs
dc.subject mediace cs
dc.subject Youth en
dc.subject criminality en
dc.subject prevention criminality en
dc.subject court en
dc.subject state en
dc.subject system en
dc.subject oyer en
dc.subject upbringing en
dc.subject median en
dc.title Činnost orgánů péče o mládež v systému prevence kriminality mládeže cs
dc.title.alternative Authorities care of youth in terms of prevention juvenilie delinquency en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.date.vskp-available 2037-04-27
dc.description.abstract-translated Baccalaureate work forms survey in system prevention juvenile delinquency in Czech republic. Its content deal with punishable activity youth, describes activity state organs interested on prevention in system criminality youth. Final volume of works is devoted Probacni and mediacni service. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006353
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade D
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject probační a mediační služba cs
local.subject juvenile delinquency en
local.subject probation and mediatory service en


Files in this item

Files Size Format View
brázdil_2007_bp.pdfBlocked 339.0Kb PDF View/Open
brázdil_2007_vp.doc 47.19Kb Microsoft Word View/Open
brázdil_2007_op.doc 61.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account