Marketingové řízení v Pivovaru ZUBR a.s. jako jedna z podmínek konkurenceschopnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingové řízení v Pivovaru ZUBR a.s. jako jedna z podmínek konkurenceschopnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Králová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:42:48Z
dc.date.available 2012-05-18T23:00:19Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2719
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením v Pivovaru ZUBR a.s. jako jed-nou z podmínek konkurenceschopnosti. V teoretické části je podrobně rozebráno marke-tingové řízení a konkurenceschopnost. Obsah praktické části tvoří představení pivovaru a jeho výrobního sortimentu, analýza konkurenceschopnosti, tj. analýza situace v odvětví, SWOT analýza, PEST analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil a analýza marke-tingového mixu. Na základě těchto analýz jsou vypracovány návrhy pro zlepšení úrovně marketingového řízení v pivovaru, které jsou podrobeny rizikové a nákladové analýze. cs
dc.format 72 s. , 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 942014 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové řízení cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterův model pěti konkurenčních sil cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing management en
dc.subject The SWOT analysis en
dc.subject The PEST analysis en
dc.subject The Porter analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.subject competitiveness en
dc.title Marketingové řízení v Pivovaru ZUBR a.s. jako jedna z podmínek konkurenceschopnosti cs
dc.title.alternative Marketing management in brewery ZUBR, Inc. as one of the conditions of the competitiveness en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vlčková, Ilona
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated This bachellor thesis deals with marketing management in brewery ZUBR, Inc. as one of the conditions of the competitiveness. The first part (theoretical) describes marketing ma-nagement and competitiveness. In the second part is mentioned introducing of the compa-ny itself, its producing sortiment, range of it. In this part are also used analysis of competitiveness, analysis of the common surroundings, The SWOT analysis, The PEST analysis, The Porter analysis, and analysis of the marketing mix. On the basis of this analysis there are made some suggestions for improvement total level of the marketing management in brewery. This proposals are undergone a risk and cost analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6731
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
králová_2007_bp.pdfBlocked 919.9Kb PDF View/Open
králová_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
králová_2007_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account