Projekt využití strategického ABC modelu pro manažerské rozhodování v podniku XYZ, spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití strategického ABC modelu pro manažerské rozhodování v podniku XYZ, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Čelůstka, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:44:55Z
dc.date.available 2010-07-14T15:44:55Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2725
dc.description.abstract Předložená práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsány teoretická východiska pro členění nákladů a kalkulace. Zvláštní kapitola je zde věnována kalkulacím na základě aktivit. V praktické části jsou pak teoretické poznatky aplikovány v podniku XYZ, spol. s r.o. Praktická část je zaměřena na detailnější popis podniku a jeho stávající kalkulační systém. V druhé polovině praktické části je navržen kalkulační systém metodou Aktivity Based Costing. Výsledky těchto dvou kalkulačních systémů jsou dále srovnány a rozdíly popsány. cs
dc.format 68s.,16s. obr.příloh cs
dc.format.extent 1271045 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 03.09.2037
dc.subject Klíčová slova: náklady cs
dc.subject aktivity cs
dc.subject proces cs
dc.subject finanční účetnictví cs
dc.subject manažerské účetnictví cs
dc.subject řízení nákladů pomocí aktivit cs
dc.subject nákladové objekty cs
dc.subject režijní náklady cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject Keywords: costs en
dc.subject acitivity en
dc.subject process en
dc.subject financial accountig en
dc.subject management accounting en
dc.subject acitivity based costing en
dc.subject cost object en
dc.subject overhead costs en
dc.subject fixed costs en
dc.subject variable costs en
dc.title Projekt využití strategického ABC modelu pro manažerské rozhodování v podniku XYZ, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Project of utilization of stategic ABC model for managers determination on XYZ company. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2007-09-03
dc.date.vskp-available 2037-09-03
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is separated into two parts. In the first part, the important ideas of costs and calculation are described. Individually chapter is devoded to calculation on basic activities. In practical part are theoretical recourse applicated in XYZ company. The practical part of this thesis consists is focused on the detailed profile of the company and the contemporary costing system. In the second part of my practical part of thesis is proposed costing system by method of Activity Based Costing. The outcomes of these two costing systems are compared and the differences are described. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5584
dc.date.assigned 2007-07-10
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
čelůstka_2007_dp.pdfBlocked 1.212Mb PDF View/Open
čelůstka_2007_vp.pdf 50.19Kb PDF View/Open
čelůstka_2007_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account