Finanční gramotnost žáků základních škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční gramotnost žáků základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Úlehlová, Jana
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:34:34Z
dc.date.available 2014-02-03T12:34:34Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27268
dc.description.abstract Předkládaná práce se zabývá charakteristikou a obsahem finanční gramotnosti a finančního vzdělávání. Vysvětluje možnosti a postupy zavádění finančního vzdělávání do výuky na základních školách. Změna společenského zřízení, rozmach tržní ekonomiky, konzumní způsob života, reklama, módní trendy, lehká dostupnost půjček, neosobní zacházení s penězi a neúměrné zadlužování vyvolalo oprávněnou potřebu finančního vzdělávání. Absence základů finanční gramotnosti způsobuje, že lidé nemají elementární znalosti a dovednosti v hospodaření se svými penězi, které by je účinně ochránily před útoky nevýhodných půjček. Proces předlužení vede často k exekucím, osobním bankrotům, sociálnímu vyloučení a následnému uvíznutí v sociální síti. Cílem finančního vzdělávání je to, aby byl žák vybaven takovými vědomostmi a dovednostmi, které mu budou nápomocny při bezpečném finančním rozhodování v dospělosti. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 2325366 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční gramotnost cs
dc.subject finanční vzdělávání cs
dc.subject numerická gramotnost cs
dc.subject standardy finančního vzdělávání cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject konzum cs
dc.subject reklama cs
dc.subject imaginární peníze cs
dc.subject kapesné cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject předlužení cs
dc.subject dluhová past cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject financial literacy en
dc.subject financial education en
dc.subject numeracy en
dc.subject standards of financial education en
dc.subject family upbringing en
dc.subject commercialism en
dc.subject advertising en
dc.subject imaginary money en
dc.subject pocket money en
dc.subject unemployment en
dc.subject excessive debt en
dc.subject debt trap en
dc.subject social exile en
dc.subject financial advisory centre en
dc.title Finanční gramotnost žáků základních škol cs
dc.title.alternative Financial Literacy of Primary School Pupils en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ronzová, Yvona
dc.date.accepted 2014-01-13
dc.description.abstract-translated This translated work deals with the characteristics and content of financial literacy and financial education. It explains the options and procedures for implementing financial education into the curriculum of primary schools. The change in social structure, expansion of the market economy, consumerism, advertising, fashion trends, ease of access to loans, impersonal handling of money, and disproportionate debt have prompted the need for financial education. The absence of financial literacy means that people lack the basic knowledge and skills for managing their own money that would effectively protect them from the onslaught of unsuitable loans. Excessive debt often leads to seizure of property, personal bankruptcy, social exile, and which can lead to getting caught in the social services network. The aim of financial education is to provide students with the knowledge and skills that will help them make sound financial decisions in adulthood. Of course, financial education is not a panacea; family upbringing also plays an indispensable role in the formation of values. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29319
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-11-25
local.subject základní školy cs
local.subject finanční gramotnost cs
local.subject elementary schools en
local.subject financial literacy en


Files in this item

Files Size Format View
úlehlová_2014_bp.pdf 2.217Mb PDF View/Open
úlehlová_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
úlehlová_2014_op.zip 20.34Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account