Význam průřezových témat dle (RVP ZV) v současném vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam průřezových témat dle (RVP ZV) v současném vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tannenbergerová, Monika
dc.contributor.author Staroštíková, Dagmar
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:35:03Z
dc.date.available 2014-02-03T12:35:03Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27269
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na význam průřezových témat dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání(dále jen RVP ZV)na základních školách,popis, charakteristiku a možnosti, jak jednotlivá témata zařadit do školního vzdělávacího programu. V teoretické části je podrobně popsán RVP ZV, jeho části,vysvětlení důležitých pojmů, jako jsou např. cíle vzdělávání nebo klíčové kompetence.Je zde definován školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), postup jeho tvorby,jeho přednosti a úskalí.Velmi důležitou částí je charakteristika průřezových témat a jejich možnosti začleňování do ŠVP.V praktické části je provedeno dotazníkové šetření mezi pedagogy,které je zaměřeno na zjišťování názorů a postojů k problematice ŠVP a průřezových témat na jejich škole. cs
dc.format 58 s. (88 386) cs
dc.format.extent 2254894 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kurikulum cs
dc.subject RVP ZV cs
dc.subject ŠVP cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject průřezová témata cs
dc.subject curriculum en
dc.subject The Framework Educational programme en
dc.subject The School Educational Programme en
dc.subject key kompetence en
dc.subject cross-section topics en
dc.title Význam průřezových témat dle (RVP ZV) v současném vzdělávání cs
dc.title.alternative Importance of Summary Topics (according to RVP ZV) in Contemporary Education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2014-01-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the importance of cross-section topics according to The Framework Educational Programme at primary schools, thein characterization and wals of thein incorporation in The School Educational Programme. The teoretical part avers in details The Framework Educational Programme for Basic Educational and its components. Explanations are given of relevant concepts such as the aim of education and key kompetence. The School Educational Programme, the method of its creation and its pros and cons are described in this part. Attributes of the cross-section topics and wals of thein incorporation in The School Educational Programme are included as well. The practical part evaluates questioner survey focused on teacher's opinions and stances on The School Educational Programme and the cross-section topics at thein schools. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29038
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-11-27
local.subject školní kurikulum cs
local.subject společenské vědy cs
local.subject demokracie cs
local.subject multikulturalita cs
local.subject evropanství cs
local.subject mediální výchova cs
local.subject environmentální výchova cs
local.subject school curriculum en
local.subject social sciences en
local.subject democracy en
local.subject cultural diversity en
local.subject European identity en
local.subject media education en
local.subject environmental education en


Files in this item

Files Size Format View
staroštíková_2014_bp.pdf 2.150Mb PDF View/Open
staroštíková_2014_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
staroštíková_2014_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account