Sociální opora rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální opora rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Žáková, Stanislava
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:36:01Z
dc.date.available 2014-02-03T12:36:01Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27271
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociální opory u rodiny, která pečuje o zdravotně postižené dítě. Teoretická část se zabývá dopady zdravotního postižení na fungování rodinného života, vymezuje pojem sociální opora, včetně jejich zdrojů, druhů a negativních účinků a popisuje konkrétní formy a možnosti sociální opory pro rodiny s postiženým dítětem. Cílem výzkumné části je charakterizovat systém sociální opory u těchto rodin, a to především s akcentem na některé životní situace, a pokusit se zjistit, jak je nabízená opora rodiči vnímána a hodnocena a do jaké míry uspokojuje jejich skutečné potřeby. Předmětem zájmu je také zjištění, jaké specifické problémy život s postiženým dítětem rodině přináší a zda poskytovaná sociální opora pomáhá zmírnit jejich dopady. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 1167407 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotní postižení cs
dc.subject zvládání cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject sociální síť cs
dc.subject podpora cs
dc.subject rodina cs
dc.subject zátěžová situace cs
dc.subject péče cs
dc.subject instituce cs
dc.subject health disability en
dc.subject child en
dc.subject coping en
dc.subject social support en
dc.subject social network en
dc.subject support en
dc.subject family en
dc.subject stress situation en
dc.subject care en
dc.subject institution en
dc.title Sociální opora rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením cs
dc.title.alternative Social Support of Family Taking Care of a Disabled Child en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2014-01-14
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on social support issues of a family taking care of disabled child. Theoretical part elaborates an impact of health handicap to family life. It defines the concept of "social support" term, including its sources, types and negative impact, and describes specific social support forms and possibilities available for families with disabled child. The goal of the research is to characterize social support system for these families, with extra focus for certain life situations. It also aim to determine how offered support is perceived and evaluated by parents, and how much it satisfy their real needs. The research also checks what specific issues the life with disabled child brings to the family and whether provided social support helps to reduce its impacts. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20358 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29343
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-11-25
local.subject rodiny s postiženými dětmi cs
local.subject sociální pomoc cs
local.subject families with children with disabilities en
local.subject social support en


Files in this item

Files Size Format View
žáková_2014_bp.pdf 1.113Mb PDF View/Open
žáková_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
žáková_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account