Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Mahovská, Kateřina
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:38:58Z
dc.date.available 2014-02-03T12:38:58Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27275
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na drogovou problematiku a kriminalitu v Břeclavi. Teore-tická část se zabývá historií drog a různými definicemi. Dále jsou omamné a psychotropní látky rozčleněné do jednotlivých skupin podle působení na organismus a popisem jejich účinků a rizik. Stěžejním tématem práce je drogová kriminalita se zvláštním zaměřením na mládež a to jak z pohledu policejní praxe, tak i široké veřejnosti a rodin delikventů. Závěr teoretické části je zaměřen na psychické a fyzické onemocnění spojené s užíváním drog a na pomoc a prevenci. Praktická část se zabývá výsledky provedeného průzkumu mezi mládeží a studenty středních škol, kteří patří do nejrizikovější skupiny osob ve vztahu k drogám. Průzkum je zaměřený na zkušenosti s drogami a na okolnosti vedoucí k prvnímu užití drog. cs
dc.format 72 s. (107 517 znaků). cs
dc.format.extent 1831050 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Drogy cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject drogová kriminalita cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Drugs en
dc.subject drug addiction en
dc.subject drug criminality en
dc.subject prevention en
dc.title Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku cs
dc.title.alternative Drug Issues and Its Impact on the Development of Crime in Břeclav Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-01-13
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is focused on drug problems and criminality in Breclav. The theoreti-cal part deals with history of drugs und various definitions. The narcotics and psychotropic drugs are divided into separate groups as they affects organism, next is description of ef-fect of drugs and risk. The main subject of the thesis is drug-related crime with special focus on youth, both from the aspect of police experience and general public of families of the delinquents. The conclusion of the theoretic part is focused on psychical and physical diseases associated with drug use and on help and prevention. The practical part of the the-sis deals with results of the made survey among the youth and high school students, who belong to the most risk group of people in relation to the drugs. The survey is focused on experiences with drugs and on circumstances leading to the first drugs use. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20358 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23597
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-30


Files in this item

Files Size Format View
mahovská_2014_bp.pdf 1.746Mb PDF View/Open
mahovská_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
mahovská_2014_op.zip 16.07Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account