Sociální učení katolické církve a možnost jeho aplikace v sociální pedagogice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální učení katolické církve a možnost jeho aplikace v sociální pedagogice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal
dc.contributor.author Čiháková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:39:19Z
dc.date.available 2014-02-03T12:39:19Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27276
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje tématu sociálního učení katolické církve a přenosu hod-not souvisejících se sociálním učením církve v religiózní rodině. Cílem této práce je popis vzniku a vývoje sociálního učení církve v jednotlivých etapách, charakteristika jeho základních hodnot, principů a priorit. Částečně postihuje problematiku rodiny, jako jedné z hlavních priorit tohoto učení, zaměřuje se na její význam a funkci z pohledu sociálně pe-dagogického i z hlediska sociálního učení církve. Práce se krátce dotýká procesu socializace v religiózní rodině a všímá si vlivů kulturního prostředí působících na tento proces. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 1589474 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Římskokatolická církev cs
dc.subject sociální učení církve cs
dc.subject encyklika cs
dc.subject rodina cs
dc.subject socializace cs
dc.subject religiozita cs
dc.subject přenos hodnot cs
dc.subject The Roman Catholic Church en
dc.subject the Church's social doctrine en
dc.subject encyclical en
dc.subject family en
dc.subject socialization en
dc.subject religiosity en
dc.subject transfer values en
dc.title Sociální učení katolické církve a možnost jeho aplikace v sociální pedagogice cs
dc.title.alternative Social Teaching of the Catholic Church and Its Use in Social Pedagogy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2014-01-13
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the topic of social teaching of the Catholic Church and the transmission amount of the related social teaching of the Church in the religious family. The aim of this paper is to describe the origin and development of the social doctrine of the Church in different stages, the characteristics of its basic values, principles and priorities. Partly issues affecting families, as one of the top priorities of leaming, focusing on the importance and function of socio-pedagogical point of view and in terms of the social doctrine of the Church. The study also briefly touches the socialization process in the family, religious and notes cultural environment influences acting on the process. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28591
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-11-29


Files in this item

Files Size Format View
čiháková_2014_bp.pdf 1.515Mb PDF View/Open
čiháková_2014_vp.zip 15.33Kb Unknown View/Open
čiháková_2014_op.zip 47.99Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account