Kvalita života žen s onkologickým onemocněním

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Černáková, Eva
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:39:46Z
dc.date.available 2014-02-03T12:39:46Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27277
dc.description.abstract V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou prsu. Snažila jsem se přiblížit problémy a jejich tíživou situaci spojenou s jejich onemocněním. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem objasnila základní pojmy týkající se kvality života, psychologického přístupu a komunikace s onkologicky nemocnými. V praktické části jsem přiblížila problematiku onkologických pacientek tak, jak ji samy prožívaly a popsaly ve svých kazuistikách. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 2053999 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kvalita života cs
dc.subject onkologické onemocnění cs
dc.subject rakovina prsu cs
dc.subject psychologická pomoc cs
dc.subject stres cs
dc.subject šok cs
dc.subject emociální a sociální opora cs
dc.subject Quality of life en
dc.subject oncological disease en
dc.subject breast cancer en
dc.subject psychological help en
dc.subject stress en
dc.subject shock en
dc.subject emoti-onal and social support en
dc.title Kvalita života žen s onkologickým onemocněním cs
dc.title.alternative Life Quality of Women with Oncological Diseases en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2014-01-13
dc.description.abstract-translated In my thesis I focused on familiarization with the issue of oncology in women with breast cancer cases. I tried to approach problems and hardship associated with their disease.The work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, I tried to explain basic concepts related to quality of life, psychological approach and communi-cation with cancer patients. In the practical part I tried to clarify the issue of cancer patients as they experienced it themselves and described in their case reports. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20358 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28589
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-11-29
local.subject onkologické pacientky cs
local.subject ženy cs
local.subject onkologičtí pacienti cs
local.subject women oncologic patients en
local.subject women en
local.subject oncologic patients en


Files in this item

Files Size Format View
černáková_2014_bp.pdf 1.958Mb PDF View/Open
černáková_2014_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
černáková_2014_op.zip 17.85Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account