Projekt marketingového plánu firmy DHL na období 2007

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingového plánu firmy DHL na období 2007

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Trinh, Dang Hai
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:45:24Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2727
dc.description.abstract Cílem práce je vytvořit marketingový plán DHL v České republice. V teoretické části jsou zpracovány poznatky o marketingovém plánování a tvorbě marketingového plánu z dostup-ných literárních zdrojů. V praktické části je provedena analýza a následně zhodnocen stáva-jící marketingový plán, identifikovány marketingové cíle a navržen způsob jejich dosažení, posouzení nákladů, možná rizika spojená s realizací, metodika realizace a kontroly marke-tingového plánu. cs
dc.format 83 s., 1 s. príloh. cs
dc.format.extent 738930 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject Plánování cs
dc.subject marketingové plánování cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject Planning en
dc.subject marketing planning en
dc.subject marketing plan en
dc.subject strategic planning en
dc.title Projekt marketingového plánu firmy DHL na období 2007 cs
dc.title.alternative Project of marketing plan of firm DHL for season 2007 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zdražil, Tomáš
dc.date.accepted 2007-06-07
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated Objektive of this master thesis is creating marketing plan of the copany DHL in The Czech republic. In theoretical part, there are elaboratet peaces of knowledge of marketing planning and creation of marketing plan from available literary sources. In practical part, the analysis is made, than current marketing plan is evaluated, marketing objectives are identificated and way of thein reaching is proposed. Then expected costs, possible business risks con-nected with realisation, method for realization and control. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6557
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
trinh_2007_dp.pdfBlocked 721.6Kb PDF View/Open
trinh_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
trinh_2007_op.doc 76Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account